Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Nováky, Erzsébet
Author
dc.contributor.author
Szabó, Mátyás 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-12-06T08:54:38Z
Availability Date
dc.date.available
2019-12-06T08:54:38Z
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/44563
Abstract
dc.description.abstract
A kutatómunka célja egyrészt bizonyítani a hazai vidékfejlesztési tervezési gyakorlat jövőorientáltságának hiányát, másrészt az ezt kiküszöbölő jövőszemlélet megalapozása. A jelenlegi magyar tervezési gyakorlat nem számol a távoli jövőben felmerülő érdekek, körülményekkel, csak a jelenre koncentrál és a finanszírozási kérdések túlsúlya miatt túlzottan uniós fejlesztési forrás centrikus. Célom a lehetséges jövők egy befogható körének feltárásán keresztül bemutatni a módszertan hasznosságát és a makroszintű vidékfejlesztési tervezés módszertanába való integrálás szükségességét. Az értekezés tervezett felépítése: 1. A problémafelvetés tervezéselméleti és jövőkutatási megalapozása 2. A két tudomány összekapcsolásának lehetőségei 3. A hazai vidék és hajtóerői 4. A hazai vidék hosszú távú forgatókönyvei 5. Tervezéselméleti következtetések. A kutatási módszerek: Szakirodalmi áttekintés alapján összefoglalom a problémafelvetés elméletét, majd az ismert magyar vidék-helyzetértékelések alapján meghatározom és kategorizálom a vidékfejlesztés kulcstényezőit. Az azonosított kulcstényezők alapján, a forgatókönyv-készítés szabályai szerint szcenáriókat képezek, amelyeket SEER módszerrel továbbfejlesztek a felkért szakértők tudásbázisára építve. A kutatás várható eredménye: A vizsgálat során keletkezett kollektív tudás növeli a szcenáriók és az új, hasznosítható tudás keletkezésének megalapozottságát, ami új irányba bővíti a jövő vidékfejlesztési tervezés módszertanát. Az értekezés outputja egy gyakorlati jelentőséggel is rendelkező általános tervezési rendszer javaslat a XXI. századi kihívásokra választ adó nemzeti szintű vidékfejlesztési stratégiák megalkotásához.hu_HU
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
Az abszorbens országos vidékfejlesztési tervezés megalapozása forgatókönyvekkelhu_HU
Type
dc.type
doktori dolgozat
Language
dc.language.rfc3066
hun
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
The purpose of this study is to present the first phase of the Author’s research into rural development and planning, namely the involvement of possible future scenarios for the Hungarian countryside in 2050 into the planning process. One of the aims of this research is to prove the lack of future orientation in the practice of Hungarian rural development planning, while the other aim is consequently to ground future awareness. Hungarian development praxis today disregards the needs and circumstances possibly occurring in the far future concentrating only on the present and because of financing difficulties it is more support oriented than it should be. Our goal is to explore some of the possible future scenarios and to integrate the resulting new knowledge into the planning methods. The structure of the research: 1. Grounding the issue from the aspect of planning methods and futures studies 2. Possibilities of connecting the two areas of science 3. The Hungarian countryside and its driving forces 4. Long-term scenarios for the Hungarian countryside 5. Conclusions drawn based on the planning methods As for the research methods first we summarized the theory behind the raised question based on specialized literature then the driving forces for the countryside based on Hungarian national estimates of the situation. On the basis of driving forces identified we can build scenarios according to scenario-building rules and develop them further with a version of the SEER method (several rounds of questionnaires among non-professionals and experts). As a result of the research we expect the collective knowledge generated by our inquiry to strengthen the ground of scenarios as well as to extend the future planning methods in a completely new direction. The output of this paper is a general planning system proposal, which has significance in practice as well, to give an answer to the challenges to create 21st century local and regional rural development strategies.hu_HU
Scope
dc.format.page
224hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2015.221
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
25392475
Opac ID
dc.identifier.opac
https://opac.elte.hu/Record/opac-EUL01-967438
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományok/Regionális tudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
social researchhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
rural developmenthu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Hungaryhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
future researchhu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Szociológia D. I./Interdiszciplináris Társadalomkutatásokhu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE TÁTK PHD/Szociológia D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2015
Keywords
dc.subject.hu
társadalomkutatáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
vidékfejlesztéshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Magyarországhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jövőkutatáshu_HU
Type
dc.type.type
doktori dolgozat
Release Date
dc.description.issuedate
2015


Files in this item

Az abszorbens országos vidékfejlesztési tervezés megalapozása forgatókönyvekkel
Az abszorbens országos vidékfejlesztési tervezés megalapozása forgatókönyvekkel
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record