Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Könczei, György
Author
dc.contributor.author
Herfert, Krisztina 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-11-19T15:53:32Z
Availability Date
dc.date.available
2019-11-19T15:53:32Z
Release
dc.date.issued
2011
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/44467
Abstract
dc.description.abstract
Jelen dolgozattal célom bemutatni a hazai foglalkozási rehabilitációs folyamatot kiindulván az elmélettől eljutva egészen a gyakorlati megvalósítás bemutatásáig. Dolgozatomban felhasználom a munkámban, a terepgyakorlati helyszíneken szerzett saját élményeimet, a kliensekkel, szakemberekkel történt beszélgetések, interjúk során kapott információkat.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A rehabilitáció az ember segítése abban, hogy visszanyerje "elveszített" hatalmát - Rehabilitáció az elmélettől - a gyakorlatighu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
40hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
https://opac.elte.hu/Record/opac-EUL01-000765576
Author
dc.contributor.inst
ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Továbbképző Központhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
foglalkozási rehabilitáció -- Magyarországhu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2011hu_HU
Author institution
dc.contributor.department
ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Továbbképző Központ
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU
Collection
dc.description.collection
Szakdolgozatok (BGGYK) - Szakdolgozatok (Továbbképző Központ)hu_HU
Specialization
dc.description.courseShort
gyógypedagógia


Files in this item

A rehabilitáció az ember segítése abban, hogy visszanyerje "elveszített" hatalmát - Rehabilitáció az elmélettől - a gyakorlatig
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record