Files in this item


A Coulomb-disszociáció időfüggésének kvantummechanikai vizsgálata