Files in this item


Onkometabolit termelést és tumornövekedést gátló hatások in vitro vizsgálata eltérő citosztatikus és citotoxikus érzékenységet mutató sejtekben