Files in this item

Jonas Löfström – Betina Schnabel-Le Corre eds.: Challenges in Synchronic Toponymy. Structure, Context and Use / Défis de la toponymie synchronique. Structures, contextes et usages [A szinkrón névföldrajz kihívásai. Rendszer, kontextus és használat] .