Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Aczél, Balázs 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-10-07T08:46:55Z
Availability Date
dc.date.available
2019-10-07T08:46:55Z
Release
dc.date.issued
2019
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/43674
Abstract
dc.description.abstract
Az Open Science, avagy Nyilvános Tudomány egy mozgalom arra, hogy a tudományos kutatás és eredményei átláthatók és hozzáférhetők legyenek. Az Open Access és Open Data könyvtárosokat is érintő célja a mozgalomnak. A tudományos közleményekhez való nyílt hozzáférés központi jelentőségű, ha csökkenteni szeretnénk a társadalmakon belüli és társadalmak közötti egyenlőtlenséget a tudás megszerzésének terén. A preprint módszer egy kevéssé ismert, de hatékony módszere annak, hogy eredményeinket, gondolatainkat a szélesebb közönséghez a végleges publikálásnál korábban eljuttathassuk. Az Open Science mozgalom másik célkitűzése az, hogy amikor lehetőség van rá, a kutatók osszák meg adataikat, elemzési kódjaikat, mérési módszereiket. A kihívásokat itt részben a tapasztalatlanság, részben pedig a szakszerű adattárolási és adatkezelési gyakorlatok hiánya okozza. A könyvtárosok egy új csoportja, az adatkönyvtárosok (data librarians) mindezekben próbálják a kutatókat támogatni.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A tudomány jövője az átláthatósághu_HU
Type
dc.type
könyvfejezet
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárhu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
Open Science is a movement to make the results of scientific research open and transparent. The Open Access and Open Data aims of this movement are relevant for librarians as well. Making scientific publications openly accessible has central importance if our aim is to reduce the level of inequality within and between societies regarding the access to knowledge. Preprints are less known, but effective methods to communicate our results and thoughts to the broader audience before the final publication of our work. Another aim of the Open Science movement is to make scientists share their data, code, and research methods. The challenges here are partly the inexperience and partly the lack of proper data storage and data management practices. A new branch of librarians, the data librarians, try to assist researchers to achieve these aims.hu_HU
Conference city
dc.description.city
Budapesthu_HU
Participation
dc.description.confpartytype
hazaihu_HU
Conference country
dc.description.country
Magyarországhu_HU
book author / editor
dc.identifier.bookauthors
Szabó Panna; Székelyné Török Tündehu_HU
Address Book
dc.identifier.booktitle
Hagyományok és kihívások VII. : Országos Könyvtárszakmai Nap, 2018hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.21862/HagyKihiv_2018.27
Last Page
dc.identifier.lpage
32hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
27hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézethu_HU
Conference beginning
dc.date.confstartdate
2019-08-30
End Meeting
dc.date.confenddate
2019-08-30
Conference organizer organization
dc.contributor.org
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárhu_HU
Rent
dc.publisher.name
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárhu_HU
Type
dc.type.type
könyvfejezethu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2019hu_HU


Files in this item

A tudomány jövője az átláthatóság
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record