Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Urbánné Varga, Katalin
Author
dc.contributor.author
Mihályi, Éva 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-09-26T14:34:36Z
Availability Date
dc.date.available
2019-09-26T14:34:36Z
Release
dc.date.issued
2011
Abstract
dc.description.abstract
A hegedűjáték nemcsak engem tölt fel, hanem a hallgatóból kihoz olyan mélyen eltemetett érzéseket, ami másként nem kerülhetne felszínre. A tanulmányaim során többek között ezek felismerését, kezelésének technikáit sajátítom el, hosszú út ez, amin úgy érzem most indultam el. Hipotézis: Feltételezem, hogy a páciens fogyatékosságából és személyiségéből adódóan az érzelmein keresztül lehet jobban megközelíteni, megérinteni, nem kognitív úton, ezért a tiltás, fegyelmezés helyett a teljes elfogadással való közelítést tartom követendő útnak. Az érzelmi megérintődéshez jó lehetőségnek tartom a művészet/zeneterápiáthu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Esettanulmány egy Down-szindrómás kisfiúvalhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
54hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000760557
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Továbbképző Központhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Down-szindróma -- esettanulmányhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Down-szindróma -- zeneterápiahu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2011hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

Esettanulmány egy Down-szindrómás kisfiúval
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record