Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Kóti, Ilona
Author
dc.contributor.author
Kovácsné Gerőfi, Márta 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-09-26T14:25:18Z
Availability Date
dc.date.available
2019-09-26T14:25:18Z
Release
dc.date.issued
2011
Abstract
dc.description.abstract
Egy négyéves kisfiú esetét és zeneterápiás anyagát ismertetem. Elöljáróban jelzem, hogy a gyermeknél két éves korában nem osztályozott mentális retardáció diagnózist állapított meg a Korai Fejlesztő Központ.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Hangjáték - Egy négyéves kisfiú játéka és zeneterápiájahu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
58hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000760527
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Továbbképző Központhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
zeneterápia -- esettanulmányhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
zeneterápia -- gyógypedagógiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2011hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

Hangjáték - Egy négyéves kisfiú játéka és zeneterápiája
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record