Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Szanati, Dóra
Author
dc.contributor.author
Szrenka, Melinda Mária 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-09-17T13:30:49Z
Availability Date
dc.date.available
2019-09-17T13:30:49Z
Release
dc.date.issued
2011
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/43534
Abstract
dc.description.abstract
A gyermekeknél kialakult agyi történés több kérdést is felvet bennem. Elsősorban, hogy vajon milyen következményei vannak ennek az agyi érkatasztrófának a gyermekeknél, ezek hogyan befolyásolhatják életük hátralévő részét, és hogy mennyiben igényelnek másfajta rehabilitációt, odafigyelést a fiatalabb életkorúak, mint a felnőttek? S a legnagyobb kérdés számomra, hogy ez a trauma milyen hatással van a gyermekek kommunikációjára, és (a sok esetben megtört) beszéd- és nyelvi fejlődésére? Dolgozatomban ezekre keresem a választ, különös figyelmet fordítva a stroke különböző típusaira, s azoknak a kommunikációra, beszédre gyakorolt hatásaira. Továbbá arra, hogy ezen sérülést elszenvedett gyermekek rehabilitációjában hol a helye egy megfelelően képzett logopédusnak.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Gyermekkori agyi traumák okozta beszéd- és nyelvi zavarokhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
83hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000760327
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Fonetikai és Logopédiai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
agyi érkatasztrófa -- beszédzavar -- gyermekkorhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
logopédiai terápia -- agyi érkatasztrófa -- gyermekkorhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
fogyatékosságügy -- gyógypedagógiahu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2011hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

Gyermekkori agyi traumák okozta beszéd- és nyelvi zavarok
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record