Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Dr. Senkei-Kis, Zoltán
Author
dc.contributor.author
Móring, Tibor 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-09-16T13:07:52Z
Availability Date
dc.date.available
2019-09-16T13:07:52Z
Release
dc.date.issued
2018
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/43530
Abstract
dc.description.abstract
Pályamunkámban a hazai tudományos kommunikáció gyakorlatában működő nyílt hozzáférési modellekre mutatok rá a folyóiratkiadói, valamint a folyóiratok nemzetközi megjelenésének elemzésével, a különböző veszélyek és hátráltató tényezők figyelembevételével. Dolgozatomban könyvtári stratégiák áttekintésével jelzem, hogy a könyvtárak is magukénak érzik az ügyet, és feladatukként, stratégiai tervükben rögzített lépésként értelmezik a publikációkhoz való nyílt hozzáférés támogatását. Az open access nagyobb lefedettségének eléréséhez rendkívül fontos, hogy a szerzők, kutatók jól válasszák ki azt a periodikát, amelyben publikálni szeretnének. Ahhoz, hogy megértsék milyen publikálási politika van egy-egy folyóiratkiadónál, támpontot nyújthat a Sherpa/Romeo. Az adatbázisban számos tájékoztató jellegű információ található a kiadókról és kiadványokról. Azáltal, hogy ezt a szakmai közösség építi és aktualizálja, így képet adhat a hazai tudományos kommunikációról és a legmeghatározóbb kiadói szokásokról. Fontosnak tartottam kiemelni az Akadémiai Kiadó működését, illetve az általuk alkalmazott modelleket. A dolgozatban bemutatom az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program nemzetközi konzorciumában létrejött ún. read and publish konstrukciót, amely előremutató lehet a hazai tudományos életben. A nyílt hozzáférési modellek gyakorlati működésére vonatkozóan egy másik vizsgált terület volt a hazai OA kiadványok nemzetközi megjelenése, melyet a DOAJ és a Scopus átfogó vizsgálatával tekintettem át. A két adatbázis szigorú bekerülési feltételei mellett kihívást és presztízst jelent a reprezentáció, éppen ezért fontos kérdés, hogy hány kiadvány szerepel bennük. Ahhoz, hogy igazán a számok mögé lássunk, a Névtani Értesítőt, a magyar névkutatás szakfolyóiratát vettem alapul, s a nemzetközi adatbázisokban való megjelenését vizsgáltam meg, hasonlítottam össze. Mindkét adatbázis fokozott figyelmet szán az angol nyelvnek, így a magyar nyelven megjelenő kiadványoknak különösen nagy feladat az adatbázisokba való bekerülés.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A nyílt hozzáférés különféle modelljei a hazai tudományos kommunikáció gyakorlatábanhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
40hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
open accesshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tudományos kommunikációhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
nyílt hozzáféréshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
open access modellek
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Result, Rank
dc.description.result
Első helyezéshu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2018hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
Informatikus könyvtároshu_HU


Files in this item

A nyílt hozzáférés különféle modelljei a hazai tudományos kommunikáció gyakorlatában
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record