Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Hangodi, Ágnes 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-09-05T14:47:50Z
Availability Date
dc.date.available
2019-09-05T14:47:50Z
Release
dc.date.issued
2019
Abstract
dc.description.abstract
2018 elején megújult a kulturális szakemberek továbbképzésre vonatkozó jogszabályi környezet, az állami költségvetésben az utóbbi években újra megjelent a továbbképzéseket támogató költségvetési sor, mindez komoly lendületet adott a könyvtáros kompetenciák képzéseken keresztüli erősítésének. A támogatásnak köszönhetően és a nyilvános könyvtárak körében lefolytatott igényfelmérés alapján a Könyvtári Intézet kontakt és blended képzések engedélyeztetésével növelte és megújította továbbképzési kínálatát, és a könyvtáros kollégák számára ingyenes részvételi lehetőséget biztosít mind a székhelyén újonnan kialakított hagyományos és számítógépes oktatótermekben, mind a képzéseket befogadó budapesti és vidéki helyszíneken szervezett tanfolyamain.hu_HU
Language
dc.language
magyarhu_HU
Keywords
dc.subject
Hagyományok és kihívások VIII.hu_HU
Keywords
dc.subject
kompetenciahu_HU
Keywords
dc.subject
könyvtároshu_HU
Keywords
dc.subject
Könyvtári Intézethu_HU
Keywords
dc.subject
tanfolyamhu_HU
Keywords
dc.subject
továbbképzéshu_HU
Title
dc.title
A könyvtáros kompetenciák erősítésének lehetőségei – továbbképzések a Könyvtári Intézet kínálatábanhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárhu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
nem besorolthu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Type
dc.type.type
előadáshu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2019hu_HU


Files in this item

A könyvtáros kompetenciák erősítésének lehetőségei – továbbképzések a Könyvtári Intézet kínálatában
A könyvtáros kompetenciák erősítésének lehetőségei – továbbképzések a Könyvtári Intézet kínálatában
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record