Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Sasi, Attila 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-09-03T11:58:43Z
Availability Date
dc.date.available
2019-09-03T11:58:43Z
Release
dc.date.issued
2019
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/43488
Abstract
dc.description.abstract
Magyarországon egy 2007-es kormányrendelet rendelkezik a nemzetiségi nyelvű hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról. A kormányrendelet megjelenése óta azonban államigazgatási szinten ezeknek a neveknek a megállapítása és nyilvántartása még nem történt meg. Az elmúlt évszázadokban természetes gyakorlat volt Magyarországon az idegen nyelvű helységnevek feltüntetése a térképeken, helységnévtárakban. Nemzetiségi nyelvű helységnévtáblák 1979 óta vannak kihelyezve. A nemzetiségi helységnévtáblákra kiírt nevek nem hivatalosak, csak tájékoztató információt jelentenek. A Központi Statisztikai Hivatal 1995 óta a hivatalos helységnévtárban külön táblázatban közli ezeket a neveket, ma ez az egyetlen állami szintű hivatalos forrás a nemzetiségi helységnevekről. Magyarországon a központi nyilvántartás készül a kihelyezett nemzetiségi helységnévtáblák alapján, nem pedig egy központilag összeállított helységnévlista alapján kerülnek ki a táblák, mint más közép-európai országokban. A nemzetiségi helységnevek bár a hivatalos magyar helységnévtárban jelennek meg, mégsem tekinthetők hivatalosan megállapított nemzetiségi helységneveknek. A magyarországi nemzetiségi nyelvű hivatalos helységnevek megállapítása csak egy gondos, tudományos munkafolyamat révén lehetséges. A Lechner Tudásközpontnál kezelt Földrajzinév-tár adatbázisa minden hozzáférhető forrás alapján ki lett egészítve a nemzetiségi helységnevekkel. Ezeket a neveket anyanyelvi, nemzetiségi, nyelvészeti szakértőkkel ellenőriztetni kell, hogy a helyi használatnak legmegfelelőbb, nyelvileg leghelyesebb, történetileg leghitelesebb névalak kerüljön kiválasztásra.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A nemzetiségi helységnevek hivatalos használata Magyarországonhu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikk
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társasághu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
In Hungary the establishment and registration of official geographical names in the minority languages, are stated in a Government Edict in 2007. However, since the publication of the edict, these names have not been determined and registered by the state department yet. In past centuries it has been a common practice in Hungary to indicate the place names in foreign languages on maps and gazetteers. There have been placed minority road signs since 1979. The place name signs in minority languages are not considered to be official place names, they only provide information. The Hungarian Central Statistical Office is in charge of publishing these names in the official Gazetteer since 1995, that is the only existing official list of the minority place names. In Hungary the central register is made on the basis of the allocated minority town signs, not the town signs are allocated based on an official minority place name list, as it is in practice in other Central European countries. Although these names appear in the official Gazetteer of Hungary, they are not considered to be officially established minority place names. The establishing of the official geographical names in minority language in Hungary is possible only through a careful, scientific workflow. The database of the Gazetteer of the geographical names in Hungary by the Lechner Knowledge Center has been supplemented with the minority place names based on all available sources. These names need to be controlled by minority, linguistic experts, in order to select the most appropriate name based on local use, linguistical correctness and historical legitimateness in case of more allonyms.hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.30921/GK.71.2019.4.4
Issue Number
dc.identifier.issue
4hu_HU
abbreviated journal
dc.identifier.jabbrev
GKhu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Geodézia és Kartográfiahu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
31hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
23hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
71hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
minorityhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
place namehu_HU
Keyword English
dc.subject.en
town signhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
gazetteerhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
geographical namehu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
nemzetiséghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
helységnévhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
helységnévtáblahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
helységnévtárhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
földrajzi névhu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2019hu_HU


Files in this item

A nemzetiségi helységnevek hivatalos használata Magyarországon
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record