Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Mészáros, Andrea
Author
dc.contributor.author
Margetán, Ágnes 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-07-25T14:04:57Z
Availability Date
dc.date.available
2019-07-25T14:04:57Z
Release
dc.date.issued
2011
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/43427
Abstract
dc.description.abstract
Szakdolgozatom témaválasztását egyfelől a pszichológia iránti érdeklődésem, másfelől a nyelvfejlődési zavarral küzdő gyermekekkel való szoros kapcsolatom, és a kórképpel kapcsolatos kíváncsiságom motiválta. Szakdolgozatomban az egyik legmeghatározóbb funkció, a gyermekkori emlékezet fejlődésének tanulmányozása kap központi szerepet. Figyelmem különösen a verbális és a téri-vizuális munkamemóriára irányul.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Nyelvfejlődési zavarral küzdő gyermekek munkamemóriájának és közvetlen emlékezetének vizsgálatahu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
69hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000759694
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
fogyatékosságügy -- gyógypedagógiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
emlékezet -- gyermekkorhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
munkamemória -- fejlesztés -- gyermekkorhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
nyelvfejlődési zavar -- emlékezethu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2011hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU
Collection
dc.description.collection
Szakdolgozatok (BGGYK) - Szakdolgozatok (GYOPSZI)hu_HU


Files in this item

Nyelvfejlődési zavarral küzdő gyermekek munkamemóriájának és közvetlen emlékezetének vizsgálata
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record