Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Szántó, Imréné
Author
dc.contributor.author
Illési, Alexandra 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-07-22T13:26:25Z
Availability Date
dc.date.available
2019-07-22T13:26:25Z
Release
dc.date.issued
2009
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/43423
Abstract
dc.description.abstract
Szakdolgozatom témájának kiválasztását a zsidó történelem és vallás iránti érdeklődésem motiválta. Ehhez kapcsolódóan bukkantam rá szülővárosomban egy családi levéltárra, amelynek köszönhetően Ajkán elsőként dolgozhatom fel és mutathatom be a helyi zsidóság, ennek keretében pedig a megnevezett Lázár – Löbl családok életét, tevékenységét, valamint fontosabb közéleti szerepüket is. Hipotéziseim, nagyobb gondolati egységeim négy kérdéskörre bontják a szakdolgozatomat. Elsőként is az ajkai zsidóságot, mint egy szűkebb társadalmi réteget és egy vallási felekezetet mutatnám be, akik a XIX. század folyamán egyre nagyobb lélekszámban képviseltették magukat a döntően római katolikussá vált ajkai közösségben. Ennek keretében vázolnám fel a neológ zsidóság számának növekedését, lassú, de látványos asszimilációját, azonosulását a helyi lakossággal, valamint az izraelita anyakönyvi kerületként működő hitközségüket, vallási szokásaikat, hagyományaikat is. A további két szerkezeti egység témája – a Lázár, illetve a Löbl családok bemutatása – szervesen illeszkedik az első gondolati egységbe, hiszen a községi élet keretein belül véghezvitt legfőbb tettüket, szerepüket illusztrálom egy-egy zsidó családtag kiemelésével, természetesen a megmaradt családi iratokra, forrásokra támaszkodva, elhelyezve azokat a legfontosabb történelmi események helyi vonatkozásában. Az ajkai zsidósághoz kapcsolódóan, illetve a tárgyalt téma egységének zárásaként is XX. századi, elsősorban a holokauszt időszakát felölelő eseményeket mutatnám be a helyi izraeliták sorsán, valamint tragédiáján keresztül. Ez a kitekintés egy szerves egésszé alakítja mind a szakdolgozatom tárgykörét, mind pedig a helyi zsidóság történetének illusztrálását.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Az ajkai Lázár – Löbl zsidó családok szerepe a község életébenhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
75hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet Savaria Történelem Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
ajkai zsidósághu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Lázár családhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Löbl családhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
zsidó lakossághu_HU
Keywords
dc.subject.hu
holokauszthu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2009hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
Történelem szakhu_HU


Files in this item

Az ajkai Lázár – Löbl zsidó családok szerepe a község életében
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record