Files in this item


"Közös a kultúránk, az eredetünk és a nyelvünk, egy nemzet vagyunk"