Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Gubicza, Jenő
Author
dc.contributor.author
Heczel, Anita 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-11-04T09:17:19Z
Availability Date
dc.date.available
2019-11-04T09:17:19Z
Release
dc.date.issued
2018
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/42976
Language
dc.language
angolhu_HU
Title
dc.title
Defect structure in plastically deformed high-entropy alloyshu_HU
Type
dc.type
doktori dolgozat
Language
dc.language.rfc3066
eng
Language
dc.language.rfc3066
eng
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Scope
dc.format.page
132hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2018.250
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
30877038
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=982075
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Természettudományok/Fizikai tudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
high-entropy alloys, severe plastic deformation, dislocation, microstructure, mechanical propertieshu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Fizika D. I./Anyagtudomány és szilárdtestfizikahu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE TTK PHD/Fizika D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2019-05-14
Keywords
dc.subject.hu
nagy-entrópiás ötvözet, nagymértékű képlékeny deformáció, diszlokáció, mikroszerkezet, mechanikai tulajdonságokhu_HU
Type
dc.type.type
doktori dolgozat
Release Date
dc.description.issuedate
2018
Resolution dated
dc.date.decreedate
2019-09-26
date of submission
dc.date.presented
2018


Files in this item

Defect structure in plastically deformed high-entropy alloys
Defect structure in plastically deformed high-entropy alloys
Defect structure in plastically deformed high-entropy alloys
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record