Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Mészáros, Andrea
Author
dc.contributor.author
Juhász, Judit 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-07-03T12:16:38Z
Availability Date
dc.date.available
2019-07-03T12:16:38Z
Release
dc.date.issued
2011
Abstract
dc.description.abstract
Dolgozatom témája az olvasási nehézséggel küzdő gyermekek munkamemóriája. Összesen 85 gyermekkel vettem fel teszteket. Közülük az utólagos kizárások miatt összesen 82 tanuló adataival dolgozhattam. Nem kerülhettek a mintába azok a gyermekek, akiknél értelmi fogyatékosság, 85 alatti IQ, figyelemzavar, ADHD, diszfázia vagy csak diszlexia diagnózis szerepelt, illetve akinek nagyon súlyos artikulációs zavarai voltak. A kapott adatokat az SPSS statisztikai programcsomag segítségével elemeztem.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Olvasási nehézség és munkamemória összefüggéseihu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
60hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000759318
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
fogyatékosságügy -- gyógypedagógiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
diszlexia -- pszichológiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
munkamemória -- fejlesztés -- gyermekkorhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
olvasási készség -- fejlesztéshu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2011hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

Olvasási nehézség és munkamemória összefüggései
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record