Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Pusztai, Tamás
Author
dc.contributor.author
Rátkai, László 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-07-12T09:36:11Z
Availability Date
dc.date.available
2019-07-12T09:36:11Z
Release
dc.date.issued
2018
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/42945
Language
dc.language
angolhu_HU
Title
dc.title
Phase-field modeling of spiral eutectic dendriteshu_HU
Type
dc.type
doktori dolgozat
Language
dc.language.rfc3066
eng
Language
dc.language.rfc3066
eng
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Scope
dc.format.page
121hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2018.072
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
30736878
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000970904
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Természettudományok/Fizikai tudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
phase-field modeling, ternary eutectic systems, two-phase dendrites, dendritic solidification, eutectic pattern formationhu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Fizika D. I./Anyagtudomány és szilárdtestfizikahu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE TTK PHD/Fizika D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2019-03-25
Keywords
dc.subject.hu
fázismező modellezés, ternér eutektikus rendszerek, kétfázisú dendritek, dendrites megszilárdulás, eutektikus mintázatképződéshu_HU
Type
dc.type.type
doktori dolgozat
Release Date
dc.description.issuedate
2018
Resolution dated
dc.date.decreedate
2019-06-18
date of submission
dc.date.presented
2018


Files in this item

Phase-field modeling of spiral eutectic dendrites
Phase-field modeling of spiral eutectic dendrites
Phase-field modeling of spiral eutectic dendrites
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record