Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Gulyás, Zoltán 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-05-21T09:19:49Z
Availability Date
dc.date.available
2019-05-21T09:19:49Z
Release
dc.date.issued
2019
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/42394
Abstract
dc.description.abstract
A cikk szerzője bemutatja a Permi kormányzóság részletes térképét, amelyet Laszkij oroszországi járási földmérő készített a 19. század közepén. A kéziratos térképet Reguly Antal (1819–1858) nyelvész, etnográfus részére adták át, aki az 1843 és 1845 között véghezvitt északi-uráli utazása és térképező munkálatai során felhasználta a művet a terepen. Laszkij térképe – amelyet a Reguly-hagyaték részeként napjainkban Budapesten őriznek – a rajta feltüntetett korabeli földrajzi nevek, igazgatási határok, postaállomások és ipari települések révén még ma is fontos forrásul szolgál az uráli vidékek megismerését célzó történeti-földrajzi kutatásokhoz. A szerző nemcsak elemzi a kevéssé ismert kéziratos térképet, hanem a modern kartográfia eszközeit felhasználva egyúttal el is készíti annak digitális fakszimile változatát. A szerző konkrét példák megemlítésével, illetve a Laszkij-féle térkép feldolgozásának rövid ismertetésével hívja fel a figyelmet a kartográfia alkalmazásának lehetőségére kulturális értékeink megőrzésében.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A Laszkij-féle permi térkép digitális fakszimileváltozatahu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikk
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társasághu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
The author of the paper presents a detailed map of Perm Governorate prepared by Laskiy, a Russian district land surveyor in the middle of the 19th century. The manuscript map was given to Antal Reguly (1819–1858), a Hungarian ethnographer and linguist, who used it on the field by travelling to the northern Ural Mountains and mapping the land between 1843 and 1845. Laskiy’s map is kept in Budapest as a part of Reguly’s heritage and can be considered an important source of information for several historical-geographical studies about the Ural region even today, particularly due to its representation of the contemporary names of geographical features as well as administrative boundaries, postal offices and industrial settlements. The author not only analyses the less known manuscript map, but also prepares its digital facsimile version by using modern cartographic techniques. In order to draw attention to the possible application of cartography in saving cultural heritage, he gives some examples and brief description of the processing of Laskiy’s map.hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.30921/GK.71.2019.2.3
Issue Number
dc.identifier.issue
2hu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Geodézia és Kartográfiahu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
19hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
14hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
71hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
digital facsimilehu_HU
Keyword English
dc.subject.en
processinghu_HU
Keyword English
dc.subject.en
applied cartographyhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
digitális fakszimilehu_HU
Keywords
dc.subject.hu
feldolgozáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
alkalmazott kartográfiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Geodézia és Kartográfiahu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2019hu_HU


Files in this item


A Laszkij-féle permi térkép digitális fakszimileváltozata
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record