Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Klinghammer, István 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-05-21T09:21:48Z
Availability Date
dc.date.available
2019-05-21T09:21:48Z
Release
dc.date.issued
2019
Abstract
dc.description.abstract
A statisztikai adatok térképi ábrázolásának kezdete a 19. század közepe. A földrajzosok felfedezték a grafikus módszerek jelentőségét az információközlés és szemléltetés területén, és éltek a lehetőséggel. A statisztikai térképek természetföldrajzi atlaszokba történő felvételével alakult ki német nyelvterületen a „physikalisch-statistischer Atlas” típusa. A század utolsó harmadában a grafikus módszerek oktatása szerepet kapott a felső iskolákban. A 20. század elején jelentek meg a grafikai munkákban a diagramok és részben a kartogramok is. A 20. század második felének módszertani munkái készítették elő a digitális térképészet kartográfiai kommunikációjának számítógépes megjelenéséthu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Magyarország Nemzeti Atlasza új kiadásának digitális margójárahu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társasághu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
Statistical data were first presented in maps only in the mid-19th century. Geographers discovered the force and importance of geographic methods in the transfer of information and illustration, and they widely used this opportunity. In the German language area, the „physikalisch-statistischer Atlas”-type developed, which included statistical maps in physical geographical atlases. In the last third of the century, the teaching of graphic methods was introduced in higher education. Diagrams and partly cartograms appeared in graphic publications in the early twentieth century. The methodological studies made in the second half of the 20th century prepared the birth of cartographic communication of digital cartography by computers.hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.30921/GK.71.2019.2.1
Issue Number
dc.identifier.issue
2hu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Geodézia és Kartográfiahu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
8hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
4hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
71hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
statistical atlaseshu_HU
Keyword English
dc.subject.en
thematic mapshu_HU
Keyword English
dc.subject.en
cartographic communicationhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Informatikai Kar Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
statisztikai atlaszokhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tematikus térképekhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
kartográfiai kommunikációhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Geodézia és Kartográfiahu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2019hu_HU


Files in this item

Magyarország Nemzeti Atlasza új kiadásának digitális margójára
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record