Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Takáts, Zoltán
Author
dc.contributor.author
Szabó, Eszter 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-04-29T14:08:44Z
Availability Date
dc.date.available
2019-04-29T14:08:44Z
Release
dc.date.issued
2018
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
Új tömegspektrometriás megközelítések a veleszületett anyagcsere-betegségek szűrésében és diagnosztikájábanhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Language
dc.language.rfc3066
eng
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Scope
dc.format.page
115hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2018.136
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
30649157
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=965515
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Természettudományok/Kémiai tudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
mass spectrometry high resolution mass spectrometry, metabolomics, enzyme activity measurement, inborn errors of metabolism, newborn screeninghu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Kémia D. I./Analitikai, kolloid-és környezetkémia, elektrokémiahu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE TTK PHD/Kémia D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2019-03-04
Keywords
dc.subject.hu
tömegspektrometria, nagyfelbontású tömegspektrometria, metabolomika, enzimaktivitás vizsgálat, veleszületett anyagcsere-betegségek, újszülöttkori tömegszűréshu_HU
Resolution dated
dc.date.decreedate
2019-04-04
date of submission
dc.date.presented
2018


Files in this item

Új tömegspektrometriás megközelítések a veleszületett anyagcsere-betegségek szűrésében és diagnosztikájában
Új tömegspektrometriás megközelítések a veleszületett anyagcsere-betegségek szűrésében és diagnosztikájában
Új tömegspektrometriás megközelítések a veleszületett anyagcsere-betegségek szűrésében és diagnosztikájában
Új tömegspektrometriás megközelítések a veleszületett anyagcsere-betegségek szűrésében és diagnosztikájában
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record