Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Zsakó, László
Author
dc.contributor.author
Erdősné Németh, Ágnes 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-04-11T13:46:27Z
Availability Date
dc.date.available
2019-04-11T13:46:27Z
Release
dc.date.issued
2019
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/41609
Abstract
dc.description.abstract
A Batthyány Lajos Gimnáziumban megvalósított tehetséggondozó rendszeremet tudományos alapokon, az akciókutatás és esettanulmányok módszerével fejlesztettem. I. Számítógépes gondolkodás alapokon való oktatás eredményesebbé teszi a közép- és az emelt szintű érettségire való felkészülést. Az informatikával és programozással való foglalkozás megalapozása a számítógépes gondolkodás elsajátításán keresztül vezet. A középszinten tizedikben – a tanórai munka eredményeképpen – előrehozott vizsgát tett diákjaim eredményei magasabbak, mint az országos és az iskolai átlag. A középszintű vizsga után egyre növekvő számú diáksereg kezd neki a programozás tanulásának. Az ő emelt szintű érettségi eredményeik is szignifikánsan magasabbak, mint az országos átlag. II. A felső tagozatos korosztályban az algoritmikus gondolkodás alapjainak elsajátítása történhet a LOGO-n keresztül órán és szakkörön is. A mindenkinek szóló programozási ismeretek tanulásához és a tehetséggondozás alapozásához is eredményesen használható a LOGO programozási nyelv. A LOGO tanításában a jól megválasztott felépítés a tehetségeseknek sikeres versenyzést eredményez, ami motivációt jelent a programozás további tanulásához. A LOGO tanórai és szakköri használata motiváló. A LOGO versenyzők sikeresebben teszik le az előrehozott emelt szintű érettségi vizsgát és vesznek részt a további programozási versenyeken. III. A tehetséges gyerekek programozás tanításában sikeres elsajátítást tesz lehetővé, ha a témák ciklikusan, újra és újra, egyre bonyolultabb elméleti ismeretekkel és feladatokkal kerülnek elő, jól felépített rendszerben. A tehetséges gyerekek motiválása csoportban végzett munkával növelhető, a többiek példáját látva és a többiek segítségével hatékonyabb a versenyekre való felkészülés. A különböző szinten álló tehetséges diákokat érdemes együtt, a témákat ciklikusan ismételve, csoportmunkában foglalkoztatni. A kifejlesztett és alkalmazott módszeremmel mérhetően több diák versenyez és ér el kiemelkedő eredményt a Nemes Tihamér Versenyen és az OKTV programozás kategóriájában. IV. A versenyprogramozáshoz a jól megválasztott, megfelelő szintű online versenyeken való rendszeres részvétel magasabb szintre emeli a felkészülés minőségét. Az online versenyek kiválasztása szakértelmet igényel. Diákjaim válogatóversenyeken és informatikai olimpiákon elért eredményei a rendszeres, edzés jellegű online válogatóversenyeken való részvételnek köszönhető. Az országos szinten ajánlott online versenyek látszanak az olimpiákon elért eredményekben is.hu_HU
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
A Logo-tól az Informatikai Olimpiáig Informatikai Tehetséggondozás a Középiskolábanhu_HU
Type
dc.type
doktori dolgozat
Language
dc.language.rfc3066
hun
Language
dc.language.rfc3066
eng
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
I’m describing a system for teaching talented students, implemented by myself, in Batthyány Lajos Gymnasium, based on and improved using action research and case studies. I. Teaching based on computational thinking is a more effective way to prepare students for their final exam (both at standard and higher levels). The foundation for learning informatics and programming should be computational thinking. Students who take the final exam in 10th grade, at the standard level (taking the final exam earlier is a possibility under Hungarian educational law), perform better than both the national average and their school’s average. After taking the standard level exam, a constantly growing number of students start to learn programming. Their later results, at the higher level of the final exam, are also significantly better than both of the aforementioned averages. II. In lower secondary school, the basics of algorithmic thinking can be taught using LOGO, both in regular classes and study circles; the LOGO language can be effectively used to teach basic computational knowledge for everyone, as well as to teach programming for talented students. In teaching LOGO, a well-structured sequence of materials results in outstanding competition results for the talented, which is an excellent source of motivation for them to continue learning programming. Using LOGO is motivating at both regular school classes and after-school study circles. Those competing in LOGO-contests are later more successful at their (higher level) final exams and at programming contests. III. When teaching programming to talented students, repeating topics in a cyclic pattern, increasing the level of theoretical knowledge and the difficult tasks in each iteration, leads to better comprehension and more thorough learning. Talented students can be motivated by working in a group; the examples set by and the help received from others make preparing for contests more effective. It is a good idea to teach them in one bigger group, regardless of experience, going through topics in said cyclic pattern. The individual students in the group get similar problems of different levels of difficulty, based on their experience. This system results in a measurable increase in the relative number of students competing and being successful at the national Nemes Tihamér Programming Contest and at the national Olympiad (in programming). IV. The quality of preparation for programming contests can be enhanced by participating in well-chosen online contests of the appropriate level of difficulty. Choosing the right online contests requires professional knowledge and expertise. The results achieved by my students at the Hungarian Selection Contests for International Olympiads (IOI and CEOI team selection), and regional and international Olympiads in informatics (IOI, CEOI) is a consequence of regular participation in online contests, as practice. Recommending online contests to competitors at the national level has an observable effect in results at Regional and International Olympiads in Informatics too.hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Szlávi Péter (egyetemi docens, PhD)hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Kozsik Tamás (egyetemi docens, PhD)hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Kósa Márk Szabolcs (adjunktus, PhD)hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Szabó Tibor (adjunktus, PhD)hu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Horváth Győző (adjunktus, PhD)hu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Király Sándor (főiskolai docens, PhD)hu_HU
Scope
dc.format.page
101hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2019.007
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
30630334
Opac ID
dc.identifier.opac
https://opac.elte.hu/Record/opac-EUL01-964523
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Műszaki tudományok/Informatikai tudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
talent managementhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
computational thinkinghu_HU
Keyword English
dc.subject.en
talent systemhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
teaching programminghu_HU
Keyword English
dc.subject.en
algorithmic thinkinghu_HU
Keyword English
dc.subject.en
informatics methodologyhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
didactics of informaticshu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Informatika D. I./Információs rendszerekhu_HU
Title in other languages ​​
dc.title.translated
From LOGO till Olympiads Talent Management in Grammar Schoolhu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE IK PHD/Informatika D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2019-03-14
Keywords
dc.subject.hu
tehetséggondozáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
számítógépes gondolkodáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tehetséggondozó rendszerhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
programozástanításhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
algoritmikus gondolkodáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
informatikametodikahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
informatikadidaktikahu_HU
Chairman of the Evaluation Committee (a title, degree)
dc.description.compres
Benczúr András (professor emeritus, DSc)hu_HU
Type
dc.type.type
doktori dolgozat
Release Date
dc.description.issuedate
2019
Resolution dated
dc.date.decreedate
2019-04-04
date of submission
dc.date.presented
2019-01-29


Files in this item

A Logo-tól az Informatikai Olimpiáig Informatikai Tehetséggondozás a Középiskolában
A Logo-tól az Informatikai Olimpiáig Informatikai Tehetséggondozás a Középiskolában
A Logo-tól az Informatikai Olimpiáig Informatikai Tehetséggondozás a Középiskolában
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record