Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Dr. Sziklai, István
Author
dc.contributor.author
Kiss, Julianna 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-05-21T13:15:36Z
Availability Date
dc.date.available
2019-05-21T13:15:36Z
Release
dc.date.issued
2018
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
A társadalmi vállalkozások megjelenése, intézményesülése és kapcsolódása a nonprofit szektorhoz Magyarországonhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Dr. Kollányi Zsófia, adjunktus, PhDhu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
dr. Haberman Zoltán adjunktus,hu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Dr. Csoba Judit egyetemi tanár, DEhu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Dr. Kuti Éva kutató, PhDhu_HU
Scope
dc.format.page
261hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2018.084
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
30653100
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=967052
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományok/Szociológiai tudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
social enterprisehu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Szociológia D. I./Szociálpolitika és Szociális Munkahu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE TÁTK PHD/Szociológia D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2018-11-07
Keywords
dc.subject.hu
társadalmi vállalkozáshu_HU
Chairman of the Evaluation Committee (a title, degree)
dc.description.compres
Dr. Orosz Éva egyetemi tanár, DsChu_HU
Resolution
dc.identifier.decreenumb
1.1hu_HU
Resolution dated
dc.date.decreedate
2018-11-29
date of submission
dc.date.presented
2018-05-10


Files in this item

A társadalmi vállalkozások megjelenése, intézményesülése és kapcsolódása a nonprofit szektorhoz Magyarországon
A társadalmi vállalkozások megjelenése, intézményesülése és kapcsolódása a nonprofit szektorhoz Magyarországon
A társadalmi vállalkozások megjelenése, intézményesülése és kapcsolódása a nonprofit szektorhoz Magyarországon
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record