Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Szentgáli-Tóth, Boldizsár Artúr 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-05-21T17:02:23Z
Availability Date
dc.date.available
2019-05-21T17:02:23Z
Release
dc.date.issued
2018-06-30
Language
dc.language
magyarhu_HU
Keywords
dc.subject
szakmai beszámolóhu_HU
Keywords
dc.subject
ÚNKP 2017/18hu_HU
Keywords
dc.subject
záróbeszámolóhu_HU
Keywords
dc.subject
ELTE ÁJKhu_HU
Keywords
dc.subject
Új Nemzeti Kiválósági Program 2017/18hu_HU
Keywords
dc.subject
B kerethu_HU
Title
dc.title
Az organikus törvényekre vonatkozó jogi szabályozáshu_HU
Version
dc.description.version
jováhagyott változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. Eötvös Loránd Tudományegyetemhu_HU
Scope
dc.format.page
10hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
egyetemi IPhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE ÁJTK PHD/Állam- és Jogtudományi D. I.hu_HU
Finance
dc.description.fundid
Új Nemzeti Kiválósági Program 2017/18hu_HU
Type
dc.type.type
beszámolóhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2018-06-30hu_HU


Files in this item

Az organikus törvényekre vonatkozó jogi szabályozás
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record