Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Kovács, Attila
Author
dc.contributor.author
Szabados, Kristóf 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-03-06T09:28:50Z
Availability Date
dc.date.available
2019-03-06T09:28:50Z
Release
dc.date.issued
2017
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/40599
Abstract
dc.description.abstract
A doktori dolgozat TTCN-3 -ban írt tesztrendszerek kódminőségének vizsgálatáról szól. Az elemzésekhez először a TTCN-3 nyelvhez kapcsolódó gyanús kódmintákat határoztam meg (code smells), majd ezeket az ISO-9126 és ISO-25010 szoftverminőség szabványoknak megfelelően osztályoztuk. A minőség méréséhez eszközt terveztem és fejlesztettem, aminek a segítségével ipari és sztenderd TTCN-3 testsorozatok kódminőségét vizsgáltam. Elemeztem és megbecsültem továbbá a talált nem-megfelelőségek refaktorálásához szükséges ráfordítások költségét. Megvizsgáltam a TTCN-3 alapú tesztrendszerek strukturális tulajdonságait, rétegzett elrendezésű megjelenítő eljárást készítettem és implementáltunk. Módszeremet az ipari tesztrendszer tervezők is hasznosnak találták. Vizsgálatom eredményei közül kiemelhetőek az alábbiak: (1)aszabadon elérhet˝ o tesztsorozatok közül több is tartalmaz projekttől független modulokat, körkörös importokat modul és könyvtár szinten egyaránt; (2) a modulok közötti kimenő import kapcsolatok logaritmikus görbével, míg a bemenő import kapcsolatok hatványgörbével közelíthetőek; (3) a vizsgált gráfok átmérője logaritmikus függvénye a projektben található modulok számának. Ezután a tesztsorozatok időbeli változását vizsgáltam két tesztrendszer ötéves fejlődésén keresztül. A vizsgálatok során azt találtam, hogy a fejlesztési módszertan, a projektvezetők, a csapat és a technikai vezet˝ ok változása, valamint a CI és az automatizált minőség ellenőrzés bevezetése nem járt számot tevő hatással a gyanús kódminták számára nézve. A Lehman törvényekkel analóg módon – a szoftver-rendszerek fejlődéséhez hasonlóan – a teszrendszerek esetére is érvényes törvényszerűségeket sikerült kimutatnom. A minőségi tesztek és kódok írása emberi vonatkozásainak feltérképezéséhez kérdőíves felmérést végeztem. A szakmai gondol- kodásra/módszerekre vonatkozó kérdéseimre a fejlesztők és a tesztelők adták a leghasonlóbb válaszokat. Ez egyfajta “konvergenciára” utal a tesztelés és fejlesztés között, amit mások (pl. [126, 127, 128]) már megsejtettek. Megállapítható, hogy bár a legtöbb vállalatnál támogatják a termékek belső minőségének javítását, a válaszadók jelent˝ os része mégsem hallott rossz mintákról (anti-patterns), vagy nem tartja ezek jelenlétét a tesztekben, kódokban aggályosnak.hu_HU
Language
dc.language
angolhu_HU
Title
dc.title
Quality Aspects of TTCN-3 Based Test Systemshu_HU
Type
dc.type
doktori dolgozat
Language
dc.language.rfc3066
eng
Language
dc.language.rfc3066
eng
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
In this thesis I aimed at analyzing the internal quality of TTCN-3 based test systems. To create a stable base I connected the TTCN-3 language to the international software quality standards ISO-9126 and ISO-25010 by defining and classifying 86 code smells. In order to be able to measure the quality of the test systems I designed and developed a tool by which I found several internal quality issues in both industrial and standardized TTCN-3 test suites. I analyzed and assessed the costs of correcting the found issues of the defined code smell items. I estimated that most of these might need thousands of man-hours to correct. I analyzed the architectural properties of TTCN-3 based test systems. I extended our tool with a layered visualization layout and architecture extraction possibilities. I surveyed that this layout the asked industrial test system architects found useful. I analyzed standardized and industrial test suits by which I was able to show that the examined TTCN-3 test Systems contain issues on architectural level and our visualization solution makes it easier to detect these issues comparing to other available solutions. I analyzed how the internal quality of test systems change during their evolution. I measured two test systems over a five years period. I concluded that changing the development processes, project leaders, team and technical leaders, introducing continuous integration and automated quality checks did not cause significant difference in the number of code smell instances present. I observed predictable tendencies, just like Lehman’s law predicted, showing similarity with the evolution of software systems. I run a survey to understand the human side of writing quality tests and code. I showed that from human aspects regarding the internal quality a test project is very similar to a software project. This hints at a kind of “convergence” between testing and development which others (e.g. [126, 127, 128]) have already noticed. I experienced that bigger companies have more career options, more experienced people, better processes, better quality validations and better on the job training instead of reliance on self-study. Bigger companies use their resources more efficiently, without overloading them more, without indirectly forcing them to produce lower quality. I also found that most companies support the improvement of internal quality, but most respondents have never heard of or are not concerned about anti-patterns.hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Tejfel Máté, egyetemi docens, PhD, dr. habil.hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Charaf Hassan, tanszékvezető egyetemi tanár, PhD, dr. habil., DSc.hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Király Roland, főiskolai docens, PhDhu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Fekete István, ny. egyetemi docens, PhDhu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Csopaki Gyula, címzetes egyetemi tanár, PhDhu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Porkoláb Zoltán, egyetemi docens, Phdhu_HU
Scope
dc.format.page
114hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2017.159
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
30548109
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=961763
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Műszaki tudományok/Informatikai tudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
TTCN-3hu_HU
Keyword English
dc.subject.en
large scalehu_HU
Keyword English
dc.subject.en
standardizedhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
ETSIhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
3GPPhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
software qualityhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
test qualityhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
code smellshu_HU
Keyword English
dc.subject.en
empirical studyhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
software evolutionhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
test systemshu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Lehman's lawshu_HU
Keyword English
dc.subject.en
test system architecturehu_HU
Keyword English
dc.subject.en
technical debthu_HU
Keyword English
dc.subject.en
structural analysishu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Informatika D. I./Információs rendszerekhu_HU
Title in other languages ​​
dc.title.translated
TTCN-3 alapú tesztrendszerek minőségi aspektusainak vizsgálatahu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE IK PHD/Informatika D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2018-12-12
Keywords
dc.subject.hu
TTCN-3hu_HU
Keywords
dc.subject.hu
nagy skálahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szabványosítotthu_HU
Keywords
dc.subject.hu
ETSIhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
3GPPhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szoftver minőséghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
teszt minőséghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
code smellhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
empirikus megfigyeléshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szoftver fejlődéshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
teszt rendszerekhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Lehman törvényekhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
teszt rendszer architektúrahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
technikai tartozáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
struktúrális elemzéshu_HU
Chairman of the Evaluation Committee (a title, degree)
dc.description.compres
Horváth Zoltán, tanszékvezető egyetemi tanár, PhD, dr. habil.hu_HU
Type
dc.type.type
doktori dolgozat
Release Date
dc.description.issuedate
2017
Resolution dated
dc.date.decreedate
2019-02-07
date of submission
dc.date.presented
2017-11-13


Files in this item

Quality Aspects of TTCN-3 Based Test Systems
Quality Aspects of TTCN-3 Based Test Systems
Quality Aspects of TTCN-3 Based Test Systems
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record