Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Gadó, Márta
Author
dc.contributor.author
Szabó, Árpádné 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-02-06T13:30:46Z
Availability Date
dc.date.available
2019-02-06T13:30:46Z
Release
dc.date.issued
2011
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/40592
Abstract
dc.description.abstract
Dolgozatom középpontjába elsősorban a rehabilitáció elméleti háttere került, néhány Vas megyei példával illusztrálva. Vizsgálódásaim és tapasztalataim során feltételeztem, hogy - Az összes látássérüléshez képest kevesen és nem kellő időben jutnak elemi rehabilitációhoz. - A statisztikai adatokhoz való nehéz hozzáférés miatt jelent gondot a rehabilitálandó személyek teljes körének feltérképezése. - A foglalkozási rehabilitáció nem mindig éri el célját. Sok esetben nem tudja a klienseket képességeinek megfelelő munkához juttatni.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A szemészeti ellátásból kikerült felnőtt látássérültek ellátórendszere és a vas megyei gyakorlathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Scope
dc.format.page
69hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000757691
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Látássérültek Pedagógiája Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
látássérültek -- felnőttkor -- rehabilitációhu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2011hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
gyógypedagógiahu_HU


Files in this item

A szemészeti ellátásból kikerült felnőtt látássérültek ellátórendszere és a vas megyei gyakorlat
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record