Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Hetényi, Zsuzsa
Author
dc.contributor.author
Rácz, Ildikó Mária 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-01-28T13:56:44Z
Availability Date
dc.date.available
2019-01-28T13:56:44Z
Release
dc.date.issued
2018
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/40547
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
A lét és a szerelem szentsége. Alkotásfilozófia és művészi kifejezésmód Ivan Bunyin prózájában és ennek hatása Vladimir Nabokov Másenyka című regényérehu_HU
Type
dc.type
doktori dolgozat
Language
dc.language.rfc3066
hun
Language
dc.language.rfc3066
hun
Language
dc.language.rfc3066
rus
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Gyöngyösi Mária CSc, habil. egyetemi docenshu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Kalafatics Zsuzsanna PhD, egyetemi adjunktushu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Szőke Katalin DSc, egyetemi tanárhu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Tyiskina Irina PhD, egyetemi adjunktushu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Dukkon Ágnes DSc, professor emeritushu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Hajnády Zoltán DSc, professor emeritushu_HU
Scope
dc.format.page
234hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2018.037
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
30412712
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=958331
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Language
dc.language.other
oroszhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Bölcsészettudományok/Irodalom- és kultúratudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Vladimir Nabokovhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Ivan Buninhu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Irodalomtudományi D. I./Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásábanhu_HU
Title in other languages ​​
dc.title.translated
Святость бытия и любви. Философия творчества и художественных образов в прозе Ивана Бунина и его влияние на роман Владимира Набокова «Машенька»hu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE BTK PHD/Nyelvtudományi D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2018-09-18
Keywords
dc.subject.hu
Vladimir Nabokovhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Ivan Bunyinhu_HU
Chairman of the Evaluation Committee (a title, degree)
dc.description.compres
Péter Ágnes DSc, professor emeritushu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2018
Resolution dated
dc.date.decreedate
2018-11-29
date of submission
dc.date.presented
2018


Files in this item

A lét és a szerelem szentsége. Alkotásfilozófia és művészi kifejezésmód Ivan Bunyin prózájában és ennek hatása Vladimir Nabokov Másenyka című regényére
A lét és a szerelem szentsége. Alkotásfilozófia és művészi kifejezésmód Ivan Bunyin prózájában és ennek hatása Vladimir Nabokov Másenyka című regényére
A lét és a szerelem szentsége. Alkotásfilozófia és művészi kifejezésmód Ivan Bunyin prózájában és ennek hatása Vladimir Nabokov Másenyka című regényére
A lét és a szerelem szentsége. Alkotásfilozófia és művészi kifejezésmód Ivan Bunyin prózájában és ennek hatása Vladimir Nabokov Másenyka című regényére
A lét és a szerelem szentsége. Alkotásfilozófia és művészi kifejezésmód Ivan Bunyin prózájában és ennek hatása Vladimir Nabokov Másenyka című regényére
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record