Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Szegedy-Maszák, Mihály
Consultant
dc.contributor.advisor
Bollobás, Enikő
Author
dc.contributor.author
Tábor, Sára 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-01-18T13:03:36Z
Availability Date
dc.date.available
2019-01-18T13:03:36Z
Release
dc.date.issued
2017
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
A szabadság határai és lehetőségei a XX. századi fekete-afrikai regénybenhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Language
dc.language.rfc3066
eng
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Molnár Gábor Tamás PhD, habilitált egyetemi adjunktushu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Györke Ágnes PhD, egyetemi adjunktushu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Bónus Tibor PhD, habilitált egyetemi docenshu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Bengi László PhD, habilitált egyetemi adjunktushu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Friedrich Judit CSc, egyetemi docenshu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Sári László PhD, habilitált egyetemi docenshu_HU
Scope
dc.format.page
189hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2017.193
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
30399524
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=957858
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Bölcsészettudományok/Irodalom- és kultúratudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Black African novelhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Chinua Achebehu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Tayeb Salihhu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Irodalomtudományi D. I./Összehasonlító irodalomtudományhu_HU
Title in other languages ​​
dc.title.translated
The limits and possibilities of freedom in the 20th-century Black African novelhu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE BTK PHD/Irodalomtudományi D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2018-05-31
Keywords
dc.subject.hu
Fekete-afrikai regényhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Chinua Achebehu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Tayeb Salihhu_HU
Chairman of the Evaluation Committee (a title, degree)
dc.description.compres
Ferencz Győző PhD, egyetemi tanárhu_HU
Resolution dated
dc.date.decreedate
2018-09-27
date of submission
dc.date.presented
2017


Files in this item

A szabadság határai és lehetőségei a XX. századi fekete-afrikai regényben
A szabadság határai és lehetőségei a XX. századi fekete-afrikai regényben
A szabadság határai és lehetőségei a XX. századi fekete-afrikai regényben
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record