Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Bollobás, Enikő
Author
dc.contributor.author
Szokonya, István Péter 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-01-18T08:11:03Z
Availability Date
dc.date.available
2019-01-18T08:11:03Z
Release
dc.date.issued
2017
Language
dc.language
angolhu_HU
Title
dc.title
Truncated Families, Dysfunctional Relationships, Defective Communication. An Intersubjective Approach to Flannery O’Connor’s Fictionhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
eng
Language
dc.language.rfc3066
eng
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Szabó Éva Eszter PhD, egyetemi adjunktushu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Vöő Gabriella PhD, habilitált egyetemi docenshu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Benczik Vera PhD, egyetemi adjunktushu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Dragon Zoltán PhD, egyetemi adjunktushu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Hegyi Pál PhD, egyetemi adjunktushu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Kállay G. Katalin PhD, egyetemi docenshu_HU
Scope
dc.format.page
216hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2017.180
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
30398931
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=957926
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Bölcsészettudományok/Irodalom- és kultúratudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Flannery O’Connorhu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Irodalomtudományi D. I./Amerikanisztikahu_HU
Title in other languages ​​
dc.title.translated
Csonka családok, diszfunkcionális kapcsolatok, félresiklott kommunikáció. Flannery O’Connor interszubjektív megközelítésbőlhu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE BTK PHD/Irodalomtudományi D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2018-05-28
Keywords
dc.subject.hu
Flannery O’Connorhu_HU
Chairman of the Evaluation Committee (a title, degree)
dc.description.compres
Frank Tibor CMHAS, egyetemi tanárhu_HU
Resolution dated
dc.date.decreedate
2018-09-27
date of submission
dc.date.presented
2017


Files in this item

Truncated Families, Dysfunctional Relationships, Defective Communication. An Intersubjective Approach to Flannery O’Connor’s Fiction
Truncated Families, Dysfunctional Relationships, Defective Communication. An Intersubjective Approach to Flannery O’Connor’s Fiction
Truncated Families, Dysfunctional Relationships, Defective Communication. An Intersubjective Approach to Flannery O’Connor’s Fiction
Truncated Families, Dysfunctional Relationships, Defective Communication. An Intersubjective Approach to Flannery O’Connor’s Fiction
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record