A tétel áttekintő adatai

Témavezető
dc.contributor.advisor
Bollobás, Enikő
Szerző
dc.contributor.author
Szokonya, István Péter 
Elérhetőség dátuma
dc.date.accessioned
2019-01-18T08:11:03Z
Rendelkezésre állás dátuma
dc.date.available
2019-01-18T08:11:03Z
Kiadás
dc.date.issued
2017
Nyelv
dc.language
angolhu_HU
Cím
dc.title
Truncated Families, Dysfunctional Relationships, Defective Communication. An Intersubjective Approach to Flannery O’Connor’s Fictionhu_HU
Nyelv
dc.language.rfc3066
eng
Nyelv
dc.language.rfc3066
eng
Nyelv
dc.language.rfc3066
hun
Jogok
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Bizottsági tag neve (tudományos cím, fokozat)
dc.description.commemb
Szabó Éva Eszter PhD, egyetemi adjunktushu_HU
Bizottsági tag neve (tudományos cím, fokozat)
dc.description.commemb
Vöő Gabriella PhD, habilitált egyetemi docenshu_HU
Bizottsági tag neve (tudományos cím, fokozat)
dc.description.commemb
Benczik Vera PhD, egyetemi adjunktushu_HU
Bizottsági tag neve (tudományos cím, fokozat)
dc.description.commemb
Dragon Zoltán PhD, egyetemi adjunktushu_HU
Hivatalos bíráló (tudományos cím, fokozat)
dc.description.reviewer
Hegyi Pál PhD, egyetemi adjunktushu_HU
Hivatalos bíráló (tudományos cím, fokozat)
dc.description.reviewer
Kállay G. Katalin PhD, egyetemi docenshu_HU
Terjedelem
dc.format.page
216hu_HU
Doi azonosító
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2017.180
Mtmt azonosító
dc.identifier.mtmt
30398931
Opac azonosító
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=957926
Nyelv
dc.language.other
angolhu_HU
Nyelv
dc.language.other
magyarhu_HU
Tudományterület + Tudományág
dc.subject.discipline
Bölcsészettudományok/Irodalom- és kultúratudományokhu_HU
Kulcsszó angolul
dc.subject.en
Flannery O’Connorhu_HU
Doktori iskolák/programok
dc.subject.prog
Irodalomtudományi D. I./Amerikanisztikahu_HU
Cím más nyelven
dc.title.translated
Csonka családok, diszfunkcionális kapcsolatok, félresiklott kommunikáció. Flannery O’Connor interszubjektív megközelítésbőlhu_HU
Besorolás
dc.type.genre
phdhu_HU
Jelleg
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Szerző szervezeti egysége
dc.contributor.inst
ELTE BTK PHD/Irodalomtudományi D. I.hu_HU
Védés napja
dc.date.defended
2018-05-28
Kulcsszó
dc.subject.hu
Flannery O’Connorhu_HU
Bíráló bizottság elnöke (tudományos cím, fokozat)
dc.description.compres
Frank Tibor CMHAS, egyetemi tanárhu_HU
Határozat kelte
dc.date.decreedate
2018-09-27
Benyújtás napja
dc.date.presented
2017


A tételhez tartozó fájlok

Truncated Families, Dysfunctional Relationships, Defective Communication. An Intersubjective Approach to Flannery O’Connor’s Fiction
Truncated Families, Dysfunctional Relationships, Defective Communication. An Intersubjective Approach to Flannery O’Connor’s Fiction
Truncated Families, Dysfunctional Relationships, Defective Communication. An Intersubjective Approach to Flannery O’Connor’s Fiction
Truncated Families, Dysfunctional Relationships, Defective Communication. An Intersubjective Approach to Flannery O’Connor’s Fiction
 

Ez a tétel a következő gyűjteményekben található meg

A tétel áttekintő adatai