Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Gecső, Tamás
Author
dc.contributor.author
Mózes, Dorottya Katalin 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-01-18T07:57:49Z
Availability Date
dc.date.available
2019-01-18T07:57:49Z
Release
dc.date.issued
2018
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
Az identitás, a stílus és a performancia jelenségei a posztkoloniális angolszász regénybenhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Language
dc.language.rfc3066
eng
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Vladár Zsuzsa PhD, habilitált egyetemi docenshu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Huszár Ágnes CSc, habilitált egyetemi docenshu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Hámori Ágnes PhDhu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Tátrai Szilárd habilitált egyetemi docenshu_HU
Scope
dc.format.page
234hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2018.080
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
30398908
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=957901
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Bölcsészettudományok/Nyelvtudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Postcolonialhu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Nyelvtudományi D. I./Interkulturális nyelvészethu_HU
Title in other languages ​​
dc.title.translated
Identity, Style and Performance in the Postcolonial Anglophone Novelhu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE BTK PHD/Nyelvtudományi D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2018-06-29
Keywords
dc.subject.hu
Posztkoloniálishu_HU
Chairman of the Evaluation Committee (a title, degree)
dc.description.compres
Ladányi Mária DSc, egyetemi tanárhu_HU
Resolution dated
dc.date.decreedate
2018-09-27
date of submission
dc.date.presented
2018


Files in this item

Az identitás, a stílus és a performancia jelenségei a posztkoloniális angolszász regényben
Az identitás, a stílus és a performancia jelenségei a posztkoloniális angolszász regényben
Az identitás, a stílus és a performancia jelenségei a posztkoloniális angolszász regényben
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record