Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Falus, Iván
Consultant
dc.contributor.advisor
Feketéné, Dr. Szabó Éva
Author
dc.contributor.author
dr. Túri, Ibolya 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-01-16T12:40:55Z
Availability Date
dc.date.available
2019-01-16T12:40:55Z
Release
dc.date.issued
2018
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/40386
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
Konduktorjelöltek nézetrendszerének alakulása a konduktorképzés folyamánhu_HU
Type
dc.type
doktori dolgozat
Language
dc.language.rfc3066
hun
Language
dc.language.rfc3066
eng
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Dr. Horváth Dezsőné ny. főiskolai tanár, SE PAFhu_HU
Scope
dc.format.page
304hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2018.212
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
3385039
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=951380
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Bölcsészettudományok/Neveléstudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
development, student, conductors, conductortraininghu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Neveléstudományi D. I./Tanulás-Tanításhu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE PPK PHD/Neveléstudományi D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2018-06-13
Keywords
dc.subject.hu
konduktorjelöltek, képzéshu_HU
Chairman of the Evaluation Committee (a title, degree)
dc.description.compres
Dr. Rapos Nóra, habil. egyetemi docens, ELTE PPKhu_HU
Type
dc.type.type
doktori dolgozat
Release Date
dc.description.issuedate
2018
Resolution dated
dc.date.decreedate
2018-09-27
date of submission
dc.date.presented
2018


Files in this item

Konduktorjelöltek nézetrendszerének alakulása a konduktorképzés folyamán
Konduktorjelöltek nézetrendszerének alakulása a konduktorképzés folyamán
Konduktorjelöltek nézetrendszerének alakulása a konduktorképzés folyamán
Konduktorjelöltek nézetrendszerének alakulása a konduktorképzés folyamán
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record