Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Györffy, János 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-01-16T19:16:47Z
Availability Date
dc.date.available
2019-01-16T19:16:47Z
Release
dc.date.issued
2018
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/40374
Abstract
dc.description.abstract
Globális jelenségek ábrázolására mind a média, mind a földtudományok használnak kisméretarányú térképeket. E térképek vetületével szemben támasztott legfontosabb követelmények: (1) a vetületi torzulások a lehető legkisebbek legyenek; (2) a világtérkép kontúrvonalának alakja emlékeztessen a Föld alakjára. Ha a térkép bemutatandó témája sem területtartást (vagy ritka esetben szögtartást), sem pedig a térképi fokhálózat jellegére vonatkozó előírást nem követel meg, akkor egy általános torzulású képzetes vetület ajánlható, párhuzamosan minimalizált szög- és területtorzulásokkal. Ebben a cikkben egy világtérkép minimális torzulású póluspontos képzetes hengervetületének általános képzetes vetületté átalakítása történik egy paraméterezhető függvényekkel megadott fokhálózat-transzformáció segítségével úgy, hogy a torzulások tovább csökkenjenek. Ezzel egyidejűleg a térkép kontúrvonala görbületének maximuma is csökkentve lett abból a célból, hogy a póluspontos jelleg hangsúlyozottan jelenjen meg.hu_HU
Language
dc.language.iso
angolhu_HU

dc.rights
Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! CC BY-NC-ND

dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Title
dc.title
Minimum distortion pointed-polar projections for world maps by applying graticule transformationhu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikk
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
eng
Abstract in English
dc.description.abstracteng
Both the media and the geosciences often use small-scale world maps for demonstrating global phenomena. The most important demands on the projection of these maps are: (1) the map distortions have to be reduced as far as possible; (2) the outline shape of the mapped Earth must remind the viewer of the Globe. If the map theme to be illustrated requires neither equivalency (nor, which rarely happens, confomality) nor prescriptions for the map graticule, an aphylactic non-conical projection with simultaneously minimized angular and area distortions is advisable. In this paper, a graticule transformation by a parameterizable function helps to convert minimum distortion pointed-polar pseudocylindrical projections for world maps into general non-conical projections with further minimized distortions. The maximum curvature of the outline shape will be moderated at the same time in order to obtain a definitely pointed-polar character.hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.1080/23729333.2018.1455263
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
3383092
Issue Number
dc.identifier.issue
2hu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
International Journal of Cartographyhu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
240hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
224hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
4hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
minimum error projectionhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
pointed-polar projection
Keyword English
dc.subject.en
non-conical projection
Keyword English
dc.subject.en
pseudocylindrical projection
Keyword English
dc.subject.en
graticule transformation
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Informatikai Kar Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
optimális torzulású térképvetülethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
póluspontos vetület
Keywords
dc.subject.hu
képzetes vetület
Keywords
dc.subject.hu
képzetes hengervetület
Keywords
dc.subject.hu
fokhálózat-transzformáció
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2018hu_HU


Files in this item

Minimum distortion pointed-polar projections for world maps by applying graticule transformation
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! CC BY-NC-ND
Except where otherwise noted, this item's license is described as Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! CC BY-NC-ND