A tétel áttekintő adatai

Témavezető
dc.contributor.advisor
Soós, Tibor
Szerző
dc.contributor.author
Dobi, Zoltán 
Elérhetőség dátuma
dc.date.accessioned
2019-01-11T13:59:40Z
Rendelkezésre állás dátuma
dc.date.available
2019-01-11T13:59:40Z
Kiadás
dc.date.issued
2017
Nyelv
dc.language
magyarhu_HU
Cím
dc.title
Feszült négytagú heterociklusok reaktivitásának vizsgálatahu_HU
Nyelv
dc.language.rfc3066
hun
Nyelv
dc.language.rfc3066
eng
Nyelv
dc.language.rfc3066
hun
Jogok
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Terjedelem
dc.format.page
114hu_HU
Doi azonosító
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2017.023
Mtmt azonosító
dc.identifier.mtmt
3334657
Opac azonosító
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000932918
Nyelv
dc.language.other
angolhu_HU
Nyelv
dc.language.other
magyarhu_HU
Tudományterület + Tudományág
dc.subject.discipline
Természettudományok/Kémiai tudományokhu_HU
Kulcsszó angolul
dc.subject.en
Azetidine; Organocatalysis; Aldol reaction; Strained bioisoster; [2+2] cycloadditionhu_HU
Doktori iskolák/programok
dc.subject.prog
Kémia D. I./Szintetikus kémia, anyagtudomány, biomolekuláris kémiahu_HU
Besorolás
dc.type.genre
phdhu_HU
Jelleg
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Szerző szervezeti egysége
dc.contributor.inst
ELTE TTK PHD/Kémia D. I.hu_HU
Védés napja
dc.date.defended
2017-10-10
Kulcsszó
dc.subject.hu
Azetidin; Organokatalízis; Aldol reakció; Feszült bioizoszter; [2+2] cikloaddícióhu_HU
Típus
dc.type.type
disszertáció
Határozat kelte
dc.date.decreedate
2017-11-23
Benyújtás napja
dc.date.presented
2017


A tételhez tartozó fájlok

Feszült négytagú heterociklusok reaktivitásának vizsgálata
Feszült négytagú heterociklusok reaktivitásának vizsgálata
Feszült négytagú heterociklusok reaktivitásának vizsgálata
 

Ez a tétel a következő gyűjteményekben található meg

A tétel áttekintő adatai