Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Soós, Tibor
Author
dc.contributor.author
Dobi, Zoltán 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-01-11T13:59:40Z
Availability Date
dc.date.available
2019-01-11T13:59:40Z
Release
dc.date.issued
2017
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
Feszült négytagú heterociklusok reaktivitásának vizsgálatahu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Language
dc.language.rfc3066
eng
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Scope
dc.format.page
114hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2017.023
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
3334657
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000932918
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Természettudományok/Kémiai tudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Azetidine; Organocatalysis; Aldol reaction; Strained bioisoster; [2+2] cycloadditionhu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Kémia D. I./Szintetikus kémia, anyagtudomány, biomolekuláris kémiahu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE TTK PHD/Kémia D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2017-10-10
Keywords
dc.subject.hu
Azetidin; Organokatalízis; Aldol reakció; Feszült bioizoszter; [2+2] cikloaddícióhu_HU
Type
dc.type.type
disszertáció
Resolution dated
dc.date.decreedate
2017-11-23
date of submission
dc.date.presented
2017


Files in this item

Feszült négytagú heterociklusok reaktivitásának vizsgálata
Feszült négytagú heterociklusok reaktivitásának vizsgálata
Feszült négytagú heterociklusok reaktivitásának vizsgálata
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record