Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Schlett, Katalin
Author
dc.contributor.author
Bencsik, Norbert 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-01-11T13:27:47Z
Availability Date
dc.date.available
2019-01-11T13:27:47Z
Release
dc.date.issued
2017
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
A protein kináz D hatása a dendrittüskék aktin vázrendszerének stabilizálására és a tanulási folyamatokrahu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Language
dc.language.rfc3066
eng
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Scope
dc.format.page
132hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2016.095
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
3334799
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=932915
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Természettudományok/Biológiai tudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
protein kinase D (PKD), dendritic spine, synaptic plasticity, actin cytoskeleton, memoryhu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Biológia D. I./Idegtudomány és humánbiológiahu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE TTK PHD/Biológia D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2017-07-11
Keywords
dc.subject.hu
protein kináz D (PKD), dendrittüske, szinaptikus plaszticitás, aktin vázrendszer, memóriahu_HU
Type
dc.type.type
disszertáció
Resolution dated
dc.date.decreedate
2017-11-23
date of submission
dc.date.presented
2017


Files in this item

A protein kináz D hatása a dendrittüskék aktin vázrendszerének stabilizálására és a tanulási folyamatokra
A protein kináz D hatása a dendrittüskék aktin vázrendszerének stabilizálására és a tanulási folyamatokra
A protein kináz D hatása a dendrittüskék aktin vázrendszerének stabilizálására és a tanulási folyamatokra
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record