A tétel áttekintő adatai

Témavezető
dc.contributor.advisor
Schlett, Katalin
Szerző
dc.contributor.author
Bencsik, Norbert 
Elérhetőség dátuma
dc.date.accessioned
2019-01-11T13:27:47Z
Rendelkezésre állás dátuma
dc.date.available
2019-01-11T13:27:47Z
Kiadás
dc.date.issued
2017
Nyelv
dc.language
magyarhu_HU
Cím
dc.title
A protein kináz D hatása a dendrittüskék aktin vázrendszerének stabilizálására és a tanulási folyamatokrahu_HU
Nyelv
dc.language.rfc3066
hun
Nyelv
dc.language.rfc3066
eng
Nyelv
dc.language.rfc3066
hun
Jogok
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Terjedelem
dc.format.page
132hu_HU
Doi azonosító
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2016.095
Mtmt azonosító
dc.identifier.mtmt
3334799
Opac azonosító
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=932915
Nyelv
dc.language.other
angolhu_HU
Nyelv
dc.language.other
magyarhu_HU
Tudományterület + Tudományág
dc.subject.discipline
Természettudományok/Biológiai tudományokhu_HU
Kulcsszó angolul
dc.subject.en
protein kinase D (PKD), dendritic spine, synaptic plasticity, actin cytoskeleton, memoryhu_HU
Doktori iskolák/programok
dc.subject.prog
Biológia D. I./Idegtudomány és humánbiológiahu_HU
Besorolás
dc.type.genre
phdhu_HU
Jelleg
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Szerző szervezeti egysége
dc.contributor.inst
ELTE TTK PHD/Biológia D. I.hu_HU
Védés napja
dc.date.defended
2017-07-11
Kulcsszó
dc.subject.hu
protein kináz D (PKD), dendrittüske, szinaptikus plaszticitás, aktin vázrendszer, memóriahu_HU
Típus
dc.type.type
disszertáció
Határozat kelte
dc.date.decreedate
2017-11-23
Benyújtás napja
dc.date.presented
2017


A tételhez tartozó fájlok

A protein kináz D hatása a dendrittüskék aktin vázrendszerének stabilizálására és a tanulási folyamatokra
A protein kináz D hatása a dendrittüskék aktin vázrendszerének stabilizálására és a tanulási folyamatokra
A protein kináz D hatása a dendrittüskék aktin vázrendszerének stabilizálására és a tanulási folyamatokra
 

Ez a tétel a következő gyűjteményekben található meg

A tétel áttekintő adatai