Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Redl, Károly 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-01-08T14:08:49Z
Availability Date
dc.date.available
2019-01-08T14:08:49Z
Release
dc.date.issued
2018
ISBN
dc.identifier.isbn
978-963-489-017-1
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/40347
Abstract
dc.description.abstract
A „Könyvtár, ami összeköt” című ösztöndíjprogram első ízben 2011-ben került meghirdetésre. A program célja, hogy segítse a Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok szakmai együttműködését. Az elmúlt hét évben jelentős lépést tettünk a kijelölt cél megvalósítása felé, nevezetesen, hogy jöjjön létre a könyvtárosok körében olyan, a személyes kapcsolatokon alapuló, a Kárpát-medencét átölelő szakmai hálózat, amely felhasználható a különböző szakmai kérdések megoldása és az anyanyelvi kultúra ápolása érdekében. Az olvasásnak kitüntetett szerepe van az anyanyelvi kultúra megőrzésében. A kisebbségi magyar közösségek tapasztalatai egyértelműen bizonyítják, hogy a magyarság vállalása és a magyar anyanyelv használata szoros összefüggést mutat. A kisebbségi magyar közösségek megtartása szempontjából rendkívül fontos tehát az anyanyelv ápolása, az olvasás, amelynek egyik intézményes hátterét a könyvtárak és az ott dolgozó könyvtárosok biztosítják.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Könyvtár, ami összeköthu_HU
Type
dc.type
könyvfejezet
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézethu_HU
Conference city
dc.description.city
Budapesthu_HU
Conference country
dc.description.country
Magyarországhu_HU
book author / editor
dc.identifier.bookauthors
Kiszl Péter; Csík Tiborhu_HU
Address Book
dc.identifier.booktitle
Valóságos könyvtár – könyvtári valósághu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.21862/vkkv2018.63
Last Page
dc.identifier.lpage
70hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
63hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Conference beginning
dc.date.confstartdate
2017-11-27
End Meeting
dc.date.confenddate
2017-11-28
Conference organizer organization
dc.contributor.org
ELTE Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Valóságos könyvtár – könyvtári valósághu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Könyvtár, ami összeköthu_HU
Keywords
dc.subject.hu
ösztöndíjprogramhu_HU
Rent
dc.publisher.name
ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézethu_HU
Type
dc.type.type
könyvfejezethu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2018hu_HU


Files in this item

Könyvtár, ami összeköt
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record