Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Senkei-Kis, Zoltán 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-01-08T13:41:43Z
Availability Date
dc.date.available
2019-01-08T13:41:43Z
Release
dc.date.issued
2018
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/40343
Abstract
dc.description.abstract
A társadalmi felelősségvállalás (social responsibility) tudatosítása, elméleti és gyakorlati alkalmazása a fejlettebb országok után hazánkban is a mindennapok fontos tényezőjévé válik. Szerteágazó a problémák köre, melyek e fogalom alá tartoznak (pl. környezetvédelem, jótékonykodás, egészséges életmód, esélyegyenlőség, emberi jogok), számos lehetőséget kínálva a kulturális intézményeknek, így a könyvtáraknak is az ebben való szerepvállalásra. Érdekes vizsgálati terep a könyvtár, hiszen az elvégzendő, elvégezhető feladatok révén nemcsak kötelezettje, hanem – támogatható és támogatandó közintézményként – haszonélvezője is lehet a társadalmi felelősségvállalásnak. Kutatásomban arra keresem a választ, hogy mely területeken aktívak a hazai könyvtárak, illetve kik, és miben segítik ezeket az intézményeket. Vizsgálom továbbá az eltérések okait, illetve azt, hogy mit tehet a felsőoktatás a helyzet javításának érdekében.
Language
dc.language
Magyar
Title
dc.title
Társadalmi felelősségvállalás a könyvtárakban
Type
dc.type
könyvfejezet
Date Change
dc.date.updated
2019-01-08T08:45:49Z
Scope
dc.format.page
231-239
Address Book
dc.identifier.booktitle
Valóságos könyvtár – könyvtári valóság
Doi ID
dc.identifier.doi
10.21862/vkkv2018.231
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
30373601
Release Date
dc.description.issuedate
2018
department of Author
dc.contributor.institution
Irodalomtudományi Doktori Iskola
department of Author
dc.contributor.institution
Információtudományi Tanszék
Author institution
dc.contributor.department
Információtudományi Tanszék


Files in this item

Társadalmi felelősségvállalás a könyvtárakban
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record