Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Orbán, Anna 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-01-08T13:36:10Z
Availability Date
dc.date.available
2019-01-08T13:36:10Z
Release
dc.date.issued
2018
ISBN
dc.identifier.isbn
978-963-489-017-1
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/40334
Abstract
dc.description.abstract
A XX. század első felének egyik legjelentősebb magyar – vagy legalábbis sokak szerint magyarnak tartott – könyvillusztrátorának tevékenysége Bécsben kezdődött, az 1910-es években. Arra a kérdésre igyekszem választ adni, hogy ez időben a Monarchia fővárosában, milyen lehetőségei voltak egy elhivatott fiatalembernek művésszé válni: melyek voltak a művészeti képzés intézményei, illetve kik voltak azok a mesterek, akik ezen a területen oktattak. De az ő nyilvánvaló hatásuk mellett megvizsgálom a diáktársak egymásra gyakorolt hatását is. A XX. század elejének nagy művészeti mozgalmai közül hangsúlyosan emelem ki a Wiener Werkstättét, illetve Divékynek ehhez a csoporthoz fűződő kapcsolatát, bemutatva számos, ebből az együttműködésből fakadó, a művészettörténetben máig számon tartott nagy jelentőségű Divéky-alkotást. Divéky József első könyvillusztrációi is ezekben az években készültek. Az első általa illusztrált könyv – vélhetőleg 1906-ban – Kölnben jelent meg, de hamarosan bécsi kiadóktól is kapott munkákat, majd 1916-ban már a magyarországi könyvkiadók is felfedezték: ekkor a gyomai Kner Nyomda megbízásából illusztrált könyvet. Emellett számos ex librisét is ismerjük ebből a korból, és a tízes években készült munkáinak lezárásaként első világháborús litografált plakátjait sem hagyhatjuk említés nélkül.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Divéky József könyvillusztrációs tevékenységének kezdeteihu_HU
Type
dc.type
könyvfejezet
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézethu_HU
Conference city
dc.description.city
Budapesthu_HU
Conference country
dc.description.country
Magyarországhu_HU
book author / editor
dc.identifier.bookauthors
Kiszl Péter; Csík Tiborhu_HU
Address Book
dc.identifier.booktitle
Valóságos könyvtár – könyvtári valósághu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.21862/vkkv2018.255
Last Page
dc.identifier.lpage
268hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
255hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE BTK PHD/Irodalomtudományi D. I.hu_HU
Conference beginning
dc.date.confstartdate
2017-11-27
End Meeting
dc.date.confenddate
2017-11-28
Conference organizer organization
dc.contributor.org
ELTE Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
könyvillusztrációhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Divéky Józsefhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Valóságos könyvtár – könyvtári valósághu_HU
Rent
dc.publisher.name
ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézethu_HU
Type
dc.type.type
könyvfejezethu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2018hu_HU


Files in this item

Divéky József könyvillusztrációs tevékenységének kezdetei
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record