Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Hubay, Miklós Péter 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-01-08T13:34:36Z
Availability Date
dc.date.available
2019-01-08T13:34:36Z
Release
dc.date.issued
2018
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/40332
Abstract
dc.description.abstract
A könyvtári világ egyre növekvő kihívására – versenyben maradni a keresőszolgáltatásokkal szemben az információszolgáltatás területén – a XXI. század elejétől egyre inkább úgy tűnik, a szemantikus web technológiája kínálja a megfelelő választ. A világháló informatikai megoldásainak használata a bibliográfiai adatfeldolgozás területén egyre inkább elterjedőben van, a teljes „hatalomátvételhez” azonban fél évszázada alkalmazott gyakorlatokat és szemléletmódot kell elhagyni, ami igen kemény feladat. A dolgozatban áttekintjük azokat a fontos mérföldköveket, fejlesztéseket, amelyek a könyvtártudományt és az informatikát a szemantikus web felé terelték a múlt század utolsó évei óta. Röviden bemutatjuk az adatok összekapcsolási technológiájának elterjedését a könyvtárakban, ezt követően pedig szót ejtünk e megoldás alapvető alkotóeleméről, az ontológiáról, s példákon keresztül mutatjuk be, miként képezi le egy ilyen szókészlet az emberi gondolkodás alapvető műveleteit. A tanulmány néhány speciális gyakorlati alkalmazás bemutatásával zárul.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Könyvtári ontológiák és működésük a XXI. századbanhu_HU
Type
dc.type
könyvfejezet
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézethu_HU
Conference city
dc.description.city
Budapesthu_HU
Participation
dc.description.confpartytype
hazaihu_HU
Conference country
dc.description.country
Magyarországhu_HU
book author / editor
dc.identifier.bookauthors
Kiszl Péter; Csík Tiborhu_HU
Address Book
dc.identifier.booktitle
Valóságos könyvtár – könyvtári valósághu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.21862/vkkv2018.269
Last Page
dc.identifier.lpage
276hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
269hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Conference beginning
dc.date.confstartdate
2017-11-27
End Meeting
dc.date.confenddate
2017-11-28
Conference organizer organization
dc.contributor.org
ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Valóságos könyvtár – könyvtári valósághu_HU
Keywords
dc.subject.hu
ontológiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szemantikus webhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
információs technológiahu_HU
Rent
dc.publisher.name
ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézethu_HU
Type
dc.type.type
könyvfejezethu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2018hu_HU


Files in this item

Könyvtári ontológiák és működésük a XXI. században
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record