Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Barátné Hajdu, Ágnes 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-01-08T14:05:20Z
Availability Date
dc.date.available
2019-01-08T14:05:20Z
Release
dc.date.issued
2018
Abstract
dc.description.abstract
Az IFLA (Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége) több stratégiai időszakon (2006–2009, 2010–2015, 2016–2021) keresztül is kiemelt figyelmet fordít a kompetenciák fejlesztésére, a képessé tételre, valamint a teljesítményfejlesztésre. Ezek a célok elsősorban a következőkre irányulnak: a könyvtáros egyesületek megerősítése, a fiatal vezetők nemzetközi szinten történő kinevelése, az egyes nemzeti és nemzetközi programok segítése, a könyvtárosok szakmai kompetenciáinak fejlesztése, a könyvtárak és könyvtárosok érdekképviselete a nemzetközi szervezetek és a kultúrpolitika területén, pl. könyvtárak népszerűsítése az ENSZ 2030 Fenntartható fejlődés programjában. A legújabb időszakban az IFLA törekszik regionális és szektorális kapacitásainak megerősítésére. A bemutatott stratégiai dokumentumok segítenek a nemzeti stratégiák és akciótervek (egyesületi, könyvtárügyi) alkotásában, a jövőkép kialakításában, a küldetés és tudatos könyvtárpolitika formálásában, a könyvtárosok arculatának és identitásának formálásában, megbecsültségük növelésében.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Kompetenciafejlesztés – érdekérvényesítéshu_HU
Type
dc.type
könyvfejezet
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézethu_HU
Conference city
dc.description.city
Budapesthu_HU
Participation
dc.description.confpartytype
hazaihu_HU
Conference country
dc.description.country
Magyarországhu_HU
book author / editor
dc.identifier.bookauthors
Kiszl Péter; Csík Tiborhu_HU
Address Book
dc.identifier.booktitle
Valóságos könyvtár – könyvtári valósághu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.21862/vkkv2018.81
Last Page
dc.identifier.lpage
90hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
81hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Subtitle
dc.title.subtitle
Eszközök és módszerek az aktuális IFLA stratégiákbanhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézet Könyvtártudományi Tanszékhu_HU
Conference beginning
dc.date.confstartdate
2017-11-27
End Meeting
dc.date.confenddate
2017-11-28
Conference organizer organization
dc.contributor.org
ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Valóságos könyvtár – könyvtári valósághu_HU
Keywords
dc.subject.hu
IFLAhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetségehu_HU
Rent
dc.publisher.name
ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézethu_HU
Type
dc.type.type
könyvfejezethu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2018hu_HU


Files in this item

Kompetenciafejlesztés – érdekérvényesítés
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record