Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Kovács, Éva
Author
dc.contributor.author
Bogdán, Mária 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-01-22T13:31:24Z
Availability Date
dc.date.available
2019-01-22T13:31:24Z
Release
dc.date.issued
2018
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
A látható idegen. A magyarországi romák médiareprezentációja (2005-2015)hu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Language
dc.language.rfc3066
eng
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Guld Ádám PhD, egyetemi adjunktushu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Hermann Veronika PhD, egyetemi adjunktushu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Munk Veronika PhD, egyetemi tanársegédhu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Szilágyi-Gál Mihály PhD, egyetemi adjunktushu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Müllner András PhD, habilitált egyetemi docenshu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Orbán Jolán DSc, egyetemi tanárhu_HU
Scope
dc.format.page
217hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2018.083
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
30404063
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=957852
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Bölcsészettudományok/Filozófiai tudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Romahu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Mediahu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Filozófiatudományi D. I./Film-, média- és kultúraelmélethu_HU
Title in other languages ​​
dc.title.translated
The Visible Stranger - The Media Representation of the Roma in Hungary (2005-2015)hu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE BTK PHD/Filozófiatudományi D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2018-06-20
Keywords
dc.subject.hu
Romahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Médiahu_HU
Chairman of the Evaluation Committee (a title, degree)
dc.description.compres
György Péter DSc, egyetemi tanárhu_HU
Resolution dated
dc.date.decreedate
2018-09-27
date of submission
dc.date.presented
2018


Files in this item

A látható idegen. A magyarországi romák médiareprezentációja (2005-2015)
A látható idegen. A magyarországi romák médiareprezentációja (2005-2015)
A látható idegen. A magyarországi romák médiareprezentációja (2005-2015)
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record