Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Nemes, László 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-01-08T13:21:25Z
Availability Date
dc.date.available
2019-01-08T13:21:25Z
Release
dc.date.issued
2018
ISBN
dc.identifier.isbn
978-963-489-017-1
Abstract
dc.description.abstract
A felsőoktatási szektorban egyre dominánsabbak a jelenlétet nem, vagy csak minimálisan igénylő távoktatási formák. Bár az elektronikus tananyagok, valamint az e-learning keretrendszerek több mint másfél évtizede jelen vannak az oktatásban, az utóbbi években történt széles körű, a mindennapokban is észlelhető technikai ugrás azt eredményezte, hogy immár nem csak szigetszerűen használhatják őket. Az oktatáshoz mindig is hozzá tartoztak a tananyagokat, a kutatáshoz szükséges szakirodalmat, valamint forrásokat gondozó könyvtárak. Összefoglalom az elektronikus tananyagok fajtáit, felépítési lehetőségeit, a könyvtárak szerepét az e-learning folyamatában, valamint bemutatok fejlesztési lehetőségeket. Az összefoglaló alapját képező alkalmazott kutatás aktualitását több már folyó vagy a jövőben induló fejlesztés adja.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Elektronikus platformok az oktatásban és a könyvtárak változó szerepehu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézethu_HU
Conference city
dc.description.city
Budapesthu_HU
Conference country
dc.description.country
Magyarországhu_HU
book author / editor
dc.identifier.bookauthors
Kiszl Péter; Csík Tiborhu_HU
Address Book
dc.identifier.booktitle
Valóságos könyvtár – könyvtári valósághu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.21862/vkkv2018.329
Last Page
dc.identifier.lpage
335hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
329hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Subtitle
dc.title.subtitle
Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2018hu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE BTK PHD/Irodalomtudományi D. I.hu_HU
Conference beginning
dc.date.confstartdate
2017-11-27
End Meeting
dc.date.confenddate
2017-11-28
Conference organizer organization
dc.contributor.org
ELTE Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
oktatáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
elektronikus platformokhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
könyvtártudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Valóságos könyvtár – könyvtári valósághu_HU
Rent
dc.publisher.name
ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézethu_HU
Type
dc.type.type
könyvfejezethu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2018hu_HU


Files in this item

Elektronikus platformok az oktatásban és a könyvtárak változó szerepe
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record