Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Rosta, Katalin 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-01-16T07:53:22Z
Availability Date
dc.date.available
2019-01-16T07:53:22Z
Release
dc.date.issued
2018
Abstract
dc.description.abstract
A nyelv az emberek közötti kapcsolattartás és információcsere eszköze, az eredményes iskolai tanulás feltétele. A beszédzavarok korai felismerése és terápiája a logopédia kiemelt feladata. Tanulmányomban az óvodáskorban leggyakrabban előforduló beszédzavarokat mutatom be.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Az óvodáskori beszédzavarokrólhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE TÓKhu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
Language is a way of communicating and exchanging information among people, a prerequisite for effective schooling. Early detection and therapy of speech disorders is a priority task of speech therapy. In this study the most common speech disorders in preschool age are presented.hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.31074/201839398
Issue Number
dc.identifier.issue
3hu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Gyermekneveléshu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
98hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
93hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
6hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
early childhoodhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
language developmenthu_HU
Keyword English
dc.subject.en
speech recognitionhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
early detectionhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
therapyhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
óvodáskorhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
nyelvfejlődéshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
beszédzavarahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
korai felismeréshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
terápiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Gyermekneveléshu_HU
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2018hu_HU


Files in this item

Az óvodáskori beszédzavarokról
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record