Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Lakatos, Andor 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-12-18T14:12:32Z
Availability Date
dc.date.available
2018-12-18T14:12:32Z
Release
dc.date.issued
2018
Abstract
dc.description.abstract
Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár és a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség által szervezett konferencia 2018. szeptember 13–14. A 60 éves ELTE Egyetemi Levéltár és a 25 éves Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség Változó egyetem – változó levéltár című tanácskozásának témakörei: a levéltártörténet, Trianon és a magyar felsőoktatás, az egyetemi levéltárak szervezeti kérdései, az elektronikus iratkezelés, a digitalizálás, az egységes nyilvántartás és a közművelődés.hu_HU
Language
dc.language
magyarhu_HU
Keywords
dc.subject
előadáshu_HU
Keywords
dc.subject
Változó egyetem – változó levéltárhu_HU
Keywords
dc.subject
digitalizáláshu_HU
Keywords
dc.subject
egyházi levéltárhu_HU
Title
dc.title
Tömeges digitalizálás az egyházi levéltárakban – megfigyelések és következtetésekhu_HU
Version
dc.description.version
jováhagyott változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárhu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Type
dc.type.type
előadáshu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2018hu_HU


Files in this item

Tömeges digitalizálás az egyházi levéltárakban – megfigyelések és következtetések
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record