Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Krász, Lilla
Author
dc.contributor.author
Bodnár-Király, Tibor 
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-01-22T14:17:57Z
Availability Date
dc.date.available
2019-01-22T14:17:57Z
Release
dc.date.issued
2018
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/40216
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
Államleírás és statisztika a 18–19. század fordulójának magyarországi eszmetörténetében. (Politica és diszciplinarizálódás a felvilágosodás tudományosságában)hu_HU
Type
dc.type
doktori dolgozat
Language
dc.language.rfc3066
hun
Language
dc.language.rfc3066
eng
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Erdősi Péter PhD, egyetemi adjunktushu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Miru György PhD, egyetemi docenshu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Laczházi Gyula PhD, egyetemi adjunktushu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Gurka Dezső PhD, főiskolai tanárhu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Szilágyi Márton DSc, egyetemi tanárhu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Kontler László DSc, egyetemi tanárhu_HU
Scope
dc.format.page
305hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2018.129
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
27659303
Opac ID
dc.identifier.opac
https://opac.elte.hu/Record/opac-EUL01-958614
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Bölcsészettudományok/Történelemtudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
intellectual historyhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
statisticshu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Történelemtudományi D. I./Közép-és Koraújkori egyetemes történelemhu_HU
Title in other languages ​​
dc.title.translated
Descriptions of a state and statistics at the turn of the 18–19th-century Hungarian intellectual history. (Politica and disciplinarization in the enlightened sciences)hu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE BTK PHD/Történelemtudományi D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2018-09-28
Keywords
dc.subject.hu
Eszmetörténethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
statisztikahu_HU
Chairman of the Evaluation Committee (a title, degree)
dc.description.compres
Poór János DSc, egyetemi tanárhu_HU
Type
dc.type.type
doktori dolgozat
Release Date
dc.description.issuedate
2018
Resolution dated
dc.date.decreedate
2018-11-29
date of submission
dc.date.presented
2018


Files in this item

Államleírás és statisztika a 18–19. század fordulójának magyarországi eszmetörténetében. (Politica és diszciplinarizálódás a felvilágosodás tudományosságában)
Államleírás és statisztika a 18–19. század fordulójának magyarországi eszmetörténetében. (Politica és diszciplinarizálódás a felvilágosodás tudományosságában)
Államleírás és statisztika a 18–19. század fordulójának magyarországi eszmetörténetében. (Politica és diszciplinarizálódás a felvilágosodás tudományosságában)
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record