Files in this item


A γ-valerolakton és a levulinsav-etilészter reakciókinetikai és fotokémiai kutatása

A γ-valerolakton és a levulinsav-etilészter reakciókinetikai és fotokémiai kutatása

A γ-valerolakton és a levulinsav-etilészter reakciókinetikai és fotokémiai kutatása