Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Drótos, László 
Author
dc.contributor.author
Kokas, Károly 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-11-29T07:52:29Z
Availability Date
dc.date.available
2018-11-29T07:52:29Z
Release
dc.date.issued
2018
Abstract
dc.description.abstract
A digitálisan születő tartalom sokkal részletesebb és teljesebb leképezése a jelennek, mint ami régebbi korokban a hagyományos információhordozó eszközökkel rögzíthető volt. A tanulmány első része arról ad áttekintést, hogy milyen próbálkozások és technológiák léteznek ennek a digitális jelennek a megőrzésére, illetve milyen korlátai vannak a már működő webarchívumoknak. A dolgozat második része azt vizsgálja, hogy a történeti szempontú kutatásoknak hogyan lehet hasznára mindez, s hogyan lesz elsősorban a közelmúlt történetének is elsőrangú forrása. A szerzők arra is rámutatnak, hogy a webaratások következtében előálló hatalmas adatsilók egészen új típusú forráskezelést és módszertant kívánnak majd meg, miközben azzal kecsegtetnek, hogy egészen új típusú eredményeket is fel lehet majd mutatni segítségükkel.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Webarchiválás és a történeti kutatásokhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszékhu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
Born digital content offers a more detailed and complete record of the present than what traditional sources provided of the past. The first section of this paper surveys current efforts and technologies to capture the present digital universe and reflects on the limitations of current web archives. The first attempts to archive the Hungarian web were made in 2017 in the National Széchényi Library, Budapest. The second part explores how this content could be harnessed for historical research, and how it will become the principal source of our recent past. The authors point out how web archives, and the resulting scale of data, will require new strategies and methodologies to deal with born digital sources effectively. They also show that born digital sources will also make it possible to pursue new types of inquiries that yield new results.hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.31400/dh-hun.2018.1.129
Issue Number
dc.identifier.issue
1hu_HU
Journal
dc.identifier.jtitle
Digitális Bölcsészethu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
53hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
35hu_HU
Volume Number
dc.identifier.volume
1hu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
web archiveshu_HU
Keyword English
dc.subject.en
digital preservationhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
digital humanitieshu_HU
Keyword English
dc.subject.en
web historiographyhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
webarchiváláshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
digitális megőrzéshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
digitális bölcsészethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
webhistoriográfiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Digitális Bölcsészet
Type
dc.type.type
folyóiratcikkhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2018hu_HU


Files in this item

Webarchiválás és a történeti kutatások
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record