Files in this item


A magyarországi peregrinusok felekezeti, etnikai és társadalmi rétegződése a 16-18. században