Files in this item

A magyarországi peregrinusok felekezeti, etnikai és társadalmi rétegződése a 16-18. században