Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Nász, János 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-11-19T16:20:26Z
Availability Date
dc.date.available
2018-11-19T16:20:26Z
Release
dc.date.issued
2018
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/39377
Abstract
dc.description.abstract
2010-ben a tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár dr. Voit Pál vezetésével a közösségi közművelődési könyvtárak közül elsőként emelte ki küldetésnyilatkozatában a fenntarthatóság és környezettudatosság szemléletét. A környezettudatosításra széles körű érzékenyítés és a szemléletformálás e téren is feladatot ró a könyvtárakra. Ugyanakkor saját maguk hagyományos feladatrendszerét és szolgáltatásait is az új paradigma irányában kell mozdítaniuk. A dolgozat áttekinti és dokumentálja azt a folyamatot, amint 2010 nyarától a tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár megkezdte kialakítani ökológiai gyűjteményét, tájékoztató részlegét és sokirányú információs szolgáltató rendszerét. Ökoszolgáltatásai és a 13 részterület bemutatása révén, valamint különböző célközönségeinek, illetve külső partnerhálózatának bővítésével bizonyítja, hogy hogyan alakítható ki könyvtári és nem könyvtári eszközök segítségével a városi és kistérségi, megyei hatókörön is túlmutató munka közös felelősségvállalása, a fenntarthatóságot szem előtt tartó ökoszemlélet. A dolgozat példákon és az eddig elért eredményeken keresztül szemlélteti, hogy a közösségi–közművelődési–nyilvános könyvtárak (public library) – éppen a nyilvánosságuk miatt –miként lehetnek a helyi válaszok, intézkedések, személyes és akár intézményes példák gyors és közvetlen elindítói. Mára már könyvtári és ökológiai szakértők által is megerősítést nyert, hogy a tatabányai könyvtár nyilvános, közművelődési zöld könyvtárként (public green library) mintaértékűnek tekintik ökológiai elhivatottságát és tevékenységét. 2017-re kiterjesztette könyvtári zöldpolc-rendszerét városi fiókkönyvtár-hálózatára, továbbá a vele szolgáltatási szerződést kötött települési könyvtárakra is Komárom-Esztergom megyében.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Könyvtárzöldítés: környezettudatosság alakítása-erősítése hagyományos és nem hagyományos könyvtári eszközökkelhu_HU
Type
dc.type
könyvfejezet
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárhu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
In 2010 the Attila József City and County Library, Tatabánya, Hungary, lead by Pál Voit, was the first to emphasize sustainability and environmental awareness in its mission statement Libraries have tasks to do in the field of sensitization for environmental awareness and altering attitudes and approaches. However, they have to reshape their traditional tasks and services according to this new paradigm. The paper offers an overview and a documentation of this process which started with the foundation of an ecology collection and reference unit in the summer of 2010 at the Attila József City and County Library, and has lead to the development of a system of ecology related information services. Its ecoservices and 13 different activities are presented. The library has broadened its target audience as well as its network of external partners, and applied library and non-library tools in order to prove that a joint responsibility and a sustainability focused eco-approach may be manifested in the cooperation which goes over the boundaries of the county. Good practices and achievements demonstrate that public libraries – right because they are public – may initiate and facilitate rapidly and directly local solutions, actions, personal or institutional examples. At present both library and ecology experts have confirmed that the ecological dedication and activities of the Tatabánya green public library serve as a model for others. In 2017 the library has opened green shelves in its branch libraries all over the town, and in village libraries around Komárom-Esztergom county which have a service provision contract with the county library.hu_HU
Conference city
dc.description.city
Budapesthu_HU
Participation
dc.description.confpartytype
hazaihu_HU
Conference country
dc.description.country
Magyarországhu_HU
book author / editor
dc.identifier.bookauthors
Szabó Panna; Székelyné Török Tündehu_HU
Address Book
dc.identifier.booktitle
Hagyományok és kihívások. VI. Országos Könyvtárszakmai Nap, 2017.hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.21862/HagyKihiv_2017.67
Last Page
dc.identifier.lpage
87hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
67hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
green libraryhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
libraryhu_HU
Subtitle
dc.title.subtitle
A tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár ökológiai szemléletű tevékenységeirőlhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Conference beginning
dc.date.confstartdate
2018-08-30
End Meeting
dc.date.confenddate
2018-08-30
Conference organizer organization
dc.contributor.org
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
zöld könyvtárhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
könyvtárhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Tatabányahu_HU
Rent
dc.publisher.name
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárhu_HU
Type
dc.type.type
könyvfejezethu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2018hu_HU


Files in this item

Könyvtárzöldítés: környezettudatosság alakítása-erősítése hagyományos és nem hagyományos könyvtári eszközökkel
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record