Fogyatékosság és Társadalom

A periodika az Alapító, az ELTE Eötvös Kiadó és a Fogyatékosságügyi Tudásbázis Alapítvány együttműködésének eredményeként jelenik meg.A Fogyatékosság és Társadalom kizárólag anonim módon lektorált cikkeket, dokumentumokat közlő, számonként 100-120 oldal terjedelmű szakmai-tudományos periodika. Cikkeit első közlésben közli. Magyar nyelven megjelent, kutatási eredményeket bemutató cikkeinek más, idegen nyelven történő későbbi publikálásához (az első publikálás helyének jelzésével) hozzájárul.

Elsődleges nyelve a magyar, de egyes cikkeit (különösen a Kutatás, Dokumentumok rovatokban) alkalmanként angol vagy német nyelven is elfogadja, közli. A periodika számára a publikációra szánt cikkeket, dokumentumokat, írásokat email-ben, csatolásként a fogyatekossagtudomany@gmail.com email-címre küldhető meg.

A rovatok leírása:

  • A Tanulmány rovat a fogyatékosságtudomány diszciplináris keretében, illetve határterületein születő, máshol korábban nem közölt kutatási beszámolókat, elméleti elemzéseket és összefoglalókat (review), kutatásmódszertani ismertetőket, innovatív kritikai szövegeket és vizuális lenyomatokat fogad be.

  • A Tiszta forrás rovat a fogyatékossággal élő emberek hangjai gyakran rejtve maradnak a tudományos világban, pedig a “Semmit rólunk nélkülünk” elv alapján meghatározó, hogy megélt tapasztalataikkal kiegészítsék a velük foglalkozó kutatók szerzett tudását. Forrásnak ebben az értelemben nem csak a szakirodalmak tekinthetőek, hanem a személyes beszámolók is fogyatékossággal élő emberektől. Mindehhez egy lehetséges irány, hogy az érintett személyek narratívákon, interjúkon, adott esetben művészeti alkotáson (pl.novellán) keresztül szólaljanak meg. A Tiszta Forrás rovatba olyan írásokat várunk, amelyek első kézből ragadják meg a fogyatékosság megélését.

  • A Szemle rovat több, mint a “figyelő”, de kevesebb, mint egy tanulmány. Alapvetően könyvek recenziója, illetve fogyatékosságtudományi szempontból releváns filmek, színházi előadások “recenziója”, annotált bibliográfiák. A Szemle rovat további célja, hogy különböző témákban egyfajta térkép megrajzolásának adjon helyet. A rovatba felkérés és pályázat alapján várunk cikkeket. A szerkesztőbizottság által feltárt források recenziójának az elkészítésébe a PPK Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatói és doktorjelöltjei is bevonhatók. A Szemle rovat esetében nincs szükség lektori folyamatra (két lektor véleménye szükséges), de be kell szerezni a szerző hozzájáruló nyilatkozatát. Ezen szabály alól a térkép jellegű, elméleti hátteret is tartalmazó, rendszerező munkák jelentenek kivételt, amely esetben a lektorálásra szükség van.


Kiadó: ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Fõiskolai Kar, ELTE Eötvös Kiadó
Alapító: az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kara 2009-ben
Alapító főszerkesztők: dr. Mesterházi Zsuzsa és dr. Könczei György
Főszerkesztő: dr. Hoffman István

HU ISSN 2060-8292
DOI: 10.31287/FT

Recent Submissions

View more