Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Gellérfi, Gergő 
Availability Date
dc.date.accessioned
2018-10-19T07:27:45Z
Availability Date
dc.date.available
2018-10-19T07:27:45Z
Release
dc.date.issued
2018
ISBN
dc.identifier.isbn
978-615-5371-95-0
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/39164
Abstract
dc.description.abstract
A kutatást az MTA-SZTE Antikvitás és reneszánsz: források és recepció Kutatócsoport (TK2016-126) és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatta. A kiadvány "Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott szakkollégiumok támogatása" című pályázat keretében (NTP-SZKOLL-17-0025) valósult meghu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Allúziós technika és műfaji hatások Iuvenalis szatíráibanhu_HU
Type
dc.type
könyv
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE Eötvös József Collegiumhu_HU
Scope
dc.format.page
276hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000949956
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
volume label, volume number
dc.title.volume
Antiquitas – Byzantium – Renascentia;35
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE szervezeti egységen kívülihu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Antiquitas – Byzantium – Renascentiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
ELTE Eötvös József Collegiumhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
irodalomtörténethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
NTP-SZKOLL-17-0025hu_HU
Rent
dc.publisher.name
ELTE Eötvös József Collegiumhu_HU
Type
dc.type.type
könyvhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2018hu_HU


Files in this item

Allúziós technika és műfaji hatások Iuvenalis szatíráiban
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record